– Det vil bli godt informasjonsarbeid, demonstrasjon av utstyr og snakk om hva brann- og redningstjenesten holder på med, forteller brannsjef for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, Nils-Erik Haagenrud. 

I tillegg blir det vannspyling, framvisning av brannbilene og andre aktiviteter. 

– Vi skal nok skape god stemning, lover brannsjefen. 

Brannsikkerhet i hjemmet

Temaet er som vanlig brannsikkerhet i hjemmet, med hovedvekt på viktigheten av at folk gjennomfører brannøvelser også hjemme i egen bolig.

– Det er gjerne i hjemmet at folk omkommer i branner, så brannsikkerheten der er det viktigste forebyggende tiltaket vi setter fokus på, sier Haagenrud. 

Han oppfordrer alle innbyggere til å ha koll på røykvarslere, hvordan de skal komme seg ut av huset hvis det brenner og så videre.

En dag for barna

Grunnen til at Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS arrangerer åpen dag, er for å gi god informasjon om brannvern til folk flest. 

– Det er kanskje mest tilrettelagt for barna, de er veldig gode ambassadører for det vi ønsker å formidle, sier Haagenrud.