Det var Lokalavisa Trysil-Engerdal som meldte om saken først.

Erik Poppe fikk overrakt prisen av skuespiller Pia Tjelta, på vegne av Norsk filmkritikerlag torsdag. Denne prisen har blitt delt ut i 67 år, og kåres etter en avstemming av lagets rundt 100 medlemmer, opplyser Lokalavisa.

Juryen skriver:

«De beste filmskaperne etterlater seg avtrykk som er gjenkjennelige i alt de gjør, uansett hvilke historier de ønsker å formidle. Filmskaperen det her er snakk om har en særegen evne til å gjøre det personlige relevant gjennom problemstillinger alle kan kjenne seg igjen i. Evnen til mot og overbevisning som preger regissørens valg av historier gjenfinnes i de visuelle valgene. Men i like stor grad handler det om rollefigurer som er villige til å erkjenne svakheter på veien mot et ikke alltid tydelig mål.»

Begrunnelsen fortsetter med at egenskapen gjør rollefigurene sammensatt og det er lett å rive seg med i fortellingen som både er effektiv og berørende. Juryen mener at Poppe viser stor respekt og forståelse for materialet og retter et troverdig blikk mot et sinn som makter å formulere evige moralske verdier.

De sterkes historier

«Det er en klok film om makt, om de som besitter den, og de som har mandat til å utøve den.» heter det i begrunnelsen.

Filmkritikerne mener at «Kongens nei» har mange av regissørens tydelige dramaturgiske grep. Filmen inviterer seerne til å følge små mennesker inn i store dramaer.

De har understreket at filmen gir et historisk bilde som gir nye generasjoner innsikt i en avgjørende hendelse for Norgeshistorien. Samtidig har Poppe skapt en film som er selvstendig og kunstnerisk fullendt og har bred publikumsappell, Juryen har lagt vekt på at Poppe flere ganger har gjennomført visjonen om å løfte fram sterke historiene som bor i menneskets kraft.

«Gang på gang har vi sett regissøren målbære denne visjonen gjennom å løfte fram de sterke historienes iboende menneskelige kraft. Dette er avgjørende for at Erik Poppe også for sin film «Kongens nei» tildeles Filmkritikerprisen.», skriver de.

Selve prisen er et grafisk blad av Stig Andresen med tittelen «Alveland»