Dette tilsvarer 1.8 prosent av den totale arbeidsstyrken her i Elverum. Sett mot november, er det uendret fra forrige måned. Men ledigheten i antall personer har gått opp. Vi har fått seks flere arbeidsledige i Elverum i løpet av desember, i forhold til det vi hadde ved utgangen av november.

To år med lavere ledighet i Hedmark

Ved utgangen av desember var det registrert 1.926 helt ledige arbeidssøkere i Hedmark. Dette tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 2,8 prosent.

- Nå har ledigheten i Hedmark hver måned i over to år vært lavere enn i tilsvarende måned året før, sier en fornøyd fylkesdirektør Bjørn Lien.

Den sesongjusterte ledigheten sank også i desember. Sammenlignet med samme måned i fjor hadde Hedmark, sammen med Finnmark, den største nedgangen i bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak.

Mange kommuner med lav ledighet

I desember hadde over halvparten av fylkets 22 kommuner lavere ledighet enn 2,0 prosent.

- Spesielt gledelig er det at de store kommunene våre, bortsett fra Kongsvinger, er blant disse, sier Lien.

Alvdal hadde lavest ledighet i fylket med 0,6 prosent, mens Eidskog hadde høyest med 3,3 prosent. Størst nedgang i ledigheten i forhold til i desember i fjor hadde Åmot med 33 prosent.

Stor nedgang i ledigheten innen mange yrkesgrupper

Det var lavere ledighet innen de fleste yrkesgruppene i forhold til i samme måned i fjor. Flest ledige var det innen industriarbeid og butikk- og salgsarbeid med henholdsvis 232 og 226 helt ledige arbeidssøkere.

- Begge disse store yrkesgruppene hadde imidlertid betydelig færre ledige enn i desember i fjor, kommenterer Lien. Det samme gjelder også flere av de andre yrkesgruppene, legger han til.

Nye ledige stillinger i desember

I Hedmark var det i desember måned en tilgang på 246 ledige stillinger. Dette er 9 prosent flere stillinger enn i samme måned i fjor. Totalt i hele 2016 var det i Hedmark en tilgang på 7 767 ledige stillinger, som er 13 prosent flere stillinger sammenlignet med året før.

I Elverum var det ved utgangen av desember 25 ledige stillinger. Dette er en del opp i forhold til desember i fjor. Men samtidig har det blitt en del færre stillinger ledig fra forrige måned.

- Vi har et godt arbeidsmarked her i innlandet, vi ser at det er ledige jobber innen mange bransjer. Det betyr at arbeidssøkere har gode muligheter til å skaffe seg en jobb, avslutter fylkesdirektør Bjørn Lien.