I Elverum var 1,8 prosent av arbeidsstyrken helt arbeidsledige i september, noe som tilsvarer en nedgang på 30 personer sett mot samme tid i fjor. 

lav ledighet i Hedmark

Arbeidsledigheten i hele Hedmark fortsetter også å falle. Tall fra Nav viser at det ved utgangen av september var registrert 1.996 helt ledige arbeidssøkere i Hedmark.

Dette tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 2,8 prosent.

– Ledigheten ligger fortsatt godt under det den var på samme tid i fjor, sier fylkesdirektør Bjørn Lien i en pressemelding.

Det var lavere ledighet i alle regionene i Hedmark, bortsett fra i Nord-Østerdal, sammenlignet med samme tid i fjor.

Lavest ledighet i fylket hadde Alvdal med 0,7 prosent, ifølge Nav. Endringen var størst i Våler, der ledigheten var 32 prosent lavere enn på samme tid i fjor.

Gjelder de fleste yrkesgrupper

De fleste yrkesgruppene hadde lavere ledighet i Hedmark i forhold til samme måned i fjor.

I pressemeldingen opplyses det at det var flest ledige var det innen butikk- og salgsarbeid, med 246 helt ledige arbeidssøkere. Dette var likevel 69 færre ledige enn på samme tid i 2015.

– Mer overraskende var det at ledigheten var 11 prosent høyere enn i september i fjor innen helse, pleie og omsorg, som er en av de største yrkesgruppene i fylket, uttaler fylkesdirektøren

Flere ledige stillinger

I Elverum var det 53 ledige stillinger i kommunen i september, noe som tilsvarer en økning på 23 prosent fra samme måned i fjor.

Ser vi på Hedmark var det i september måned en tilgang på 653 ledige stillinger, noe som er 35 prosent flere stillinger sammenlignet med samme måned i fjor.

Ifølge Nav var det flest stillinger innen helse, pleie og omsorg. Størst økning i antall nye ledige stillinger var det innen ingeniør- og ikt-fag, der tilgangen denne måneden var ca. tre ganger høyere enn i fjor.

– Dette viser at næringslivet i Hedmark har et stort behov for personer både med og uten fagutdanning, sier Lien.