Earth Hour er verdens største kollektive klimamarkering og i år feirer markeringen 10 år. Elverum kommune har deltatt siden 2009.

Årets markering er som vanlig fra klokka 20.30 til 21.30 og skjer lørdag 25. mars. Kommunikasjonsjef i Elverum kommune, Kate Langsethagen, forteller at kommunen også i år vil være med å delta i markeringen.

- Ja, vi vil også i år være med på denne markeringen. Det gjør vi med at vi slukker lysene i de kommunale byggene denne timen. Eneste stedet det fortsatt vil være litt lys er på kinoen. Men ikke mer lys enn at det går an å jobbe, sier Kate Langsethagen.

Hun kan fortelle at Elverum kommune aktivt har deltatt i markeringen siden Norge offisielt ble med på markeringen i 2009. 

- Vi har deltatt siden 2009, men det kan være at vi startet allerede i 2008, sier Langsethagen.

deltar for å øke BEVISSTGJØRINGA

Kommunikasjonsjefen kan fortelle at Elverum kommunes intensjon med å være med på markeringa er å øke bevisstgjøringa rundt klimaspørsmålet.

- Vi er med som en symbolsk markering av klima og miljø. Bevisstgjøring og hvordan hver enkelt kan være med å bidra er også viktig for oss å få frem, sier Kate Langsethagen.

Hun legger til at kinoen som nevnt vil ha på lys.'

- Kinoen holder åpent med det lyset man behøver for å være med på kino. Mette Kynsveen oppforder folk til å slukke lyset hjemme og dra på kino og sitte i mørket sammen for å se en film, smiler Langsethagen.

Også ordfører Erik Hanstad oppfordrer innbyggerne til å bli med på markeringen lørdag kveld.

- Vi er en kommune som ønsker å markere oss i forhold til klima og energi, vi er nå i førersete når gjelder å tenke bærekraftige bygg, og vi satser på en helt ny bydel, Ydalir, der miljøperspektivet står i sentrum, sier ordfører Erik Hanstad.

Han håper at gjennom å slukke lyset en time lørdag så tenker folk gjennom forbruk, og sitt eget fotavtrykk på miljøet.

- En slik kampanje er først og frem en måte å minne oss selv på at vi har ansvaret for å bidra til en bærekraftig utvikling av samfunnet, og det er vi alle med å påvirker, sier han.

Verdens naturfond

Det er naturvernorganisasjonen WWF som står bak kampanjen , som ble arrangert i Australia for første gang i 2007. Den gangen var det to millioner mennesker som deltok i markeringen.

Siden den gangen er Earth Hour blitt verdens suverent største klimakampanje hvor cirka en milliard mennesker er med. I 2016 var det hele 178  land som deltok, opplyser Elverum kommune på sin hjemmeside.