• STEMT: Gunnar Kavli har gjort sin «borgerplikt» som det kalles på folkemunnet, å stemme. Han er én av de over 1.300 elverumsingene som har vært innom valglokalet på Kommunehuset Folkvang.

På landsbasis er man nå oppe i over 265.000 mennesker som har forhåndsstemt ved høstens valg. I Elverum har hele 1.334 personer forhåndsstemt i skrivende stund.

Man kan forhåndsstemme frem til og med fredag 8. september, og i Elverum kan man forhåndsstemme ved Servicekontoret på Folkvang.

- Vi sitter her hver dag fra 09.00 til 15.00 på hverdager. I tillegg vil vi ha lørdagsåpent 2. september, forteller Hilde Nohr i Elverum kommune.

Hun sitter sammen med Nina Bårdseng for å registrere elverumsingenes forhåndsstemme. Og pågangen har vært stor.

- Det oppleves i år som om vi har fått flere som forhåndsstemmer i kommunen. Vi har rundt 80 personer innom her hver dag vi er åpent, og det er positivt, forteller Nina Bårdseng.

Trenger ikke være bortreist valgdagen for å forhåndsstemme

Mange forbinder det å forhåndsstemme med at man er forhindret til å stemme selve valgdagen, eller at man på en annen måte ikke får avlagt sin stemme. Men flere og flere velger å forhåndsstemme nettopp fordi at de har bestemt seg og vil bli ferdig med valget.

- Man trenger ikke en grunn for å stemme på forhånd, så her er alle velkommen innom. Det er ikke slik at du må forhåndsstemme, men du kan velge å avlegge din stemme fordi du har tatt valget ditt. Og som nevnt så trenger man heller ingen grunn for å forhåndsstemme. Man trenger ikke være bortreist eller ha en annen grunn. Det er bare å komme innom hvis man ønsker å bli ferdig med valget, sier Hilde Nohr.

Og i år har det vært ganske hektisk for de to damene på Kommunehuset Folkvang.

- Det har vært ganske mange innom her ja. I snitt har vi hatt over 80 personer innom her, som nevnt tidligere, og vi synes det er bra og flott at folk forhåndsstemmer, sier Bårdseng.

Husk valgkortet

Det er flere ting man må huske på om man skal forhåndsstemme, ifølge Hilde Nohr.

- Det er viktig at de som skal forhåndsstemme har med seg valgkortet de mottok i posten for en stund tilbake. I tillegg må man ha med seg gyldig legitimasjon med bilde, slik at vi to som sitter her kan forsikre oss om at «du er du» når man kommer til stemmelokalet, forteller Nohr.

Manntallet er i år digitalt, slik at på valgkortet vil det være en strekkode som blir skannet i valglokalet for å finne vedkommende i manntallet. Dette gjelder når man skal forhåndsstemme og den ordinære valgdagen.

I Elverum kommune er det hele 15 valgkretser, og alle skal utstyres med digitalt utstyr for registrering i manntall.

- Vi har mange valgkretser ja, og det er en stor logistikk for å få alt på plass. I år er vi i tillegg digitale som vi har nevnt litt før. Så jeg og Nina Bårdseng har 48 kommunalt ansatte på opplæring av systemet som brukes ute i alle de 15 valgkretsene på valgdagen, forteller Hilde Nohr.

Stor oppslutning

Det kan se ut som om valgdeltakelsen kanskje skal bli større enn tidligere år, noe som kommer frem av tallene for hvor mange som har forhåndsstemt så langt i Elverum. 

- Vi tror at årets tall for deltakelse kommer til å gå opp. Det har hele tiden vært jevn flyt med folk som har forhåndsstemt så det tror vi, sier Nohr og legger til:

- Mandag 4. september og tirsdag 5. september venter vi storinnrykk fra Gardeskola og Terningmoen militærleier. Da vil vi ha et ambulerende stemmelokale på Terningen Arena hvor 360 fra Terningmoen og militæret samt Gardeskola skal forhåndsstemme. Det ser vi frem til, avslutter Hilde Nohr i Elverum kommune.