• TESTER: I showrommet på Terningen, får mulige kunder selv se i praksis hva EON kan tilby.
  • DEMO: Det er ikke enkelt å bruke tradisjonelle metoder for å vise og forklare mulighetene i teknologien, derfor er showrommet viktig for EON.

Morten Wenstad som opprinnelig er fra Flisa, men bor i Våler, er «vice president security solutions» i EON Reality Norway AS på Terningen i Elverum. 

EON Reality ble startet i Gøteborg i Sverige, men har nå hovedkontor i California i USA. De har det de kaller IDC - «Interactive Digital Center» i mange land, og også på Terningen i Elverum og snart på Hamar. 

Dete hele startet med «Crisis Training AS»,et firma som ble etablert av ERNU (Elverumsregionens næringsutvikling).

- ERNU skulle se på hvilken verdiskapning vi kunne bidra med. Vi så jo at Forsvaret hadde brukt mange hundre millioner kroner på å utvikle et treningssenter på Rena, Hærens Taktiske Treningssenter. Samtidig begynte Høgskolen å se på krisehåndtering og beredskap som et satsingsområde. Vi ville da se på muligheten til å tilby nød- og beredskapsetater, industri og andre som har et beredskapsansvar, noe tilsvarende som Forsvaret hadde gjort, forklarer Wenstad.

«Crisis Training AS» ble etablert i 2009, og er nå en del av EON Reality Norway. 

- I perioden før «Crisis Training AS» ble en del av EON, var vi med på en del EU-finansierte prosjekter. Dette for å se på bruken av ny teknologi og ny pedagogikk, i forhold til å øve, trene og lære personell som jobber med nød- og beredskap. Vi fikk jo et bra nettverk i Europa, gjennom EU-prosjektene, sier Wenstad. 

- trengte kapital for å komme videre

Så kom EON inn i bildet. 

- Det er drøye 3 år siden EON kom inn i bildet, da eierne av «Crisis Training AS» innså at vi måtte skaffe oss noen solide internasjonale aktører, som kunne hjelpe oss med å komme et steg videre. Vi trengte også kapital for å komme videre, og det er jo en av utfordringene med Innlandet, det finnes ikke kapital! I alle fall ikke til noe annet enn det tradisjonelle som jord, skog eller eiendom, sier Wenstad. 

Knut Henrik Aas, som nå er administrerende direktør i EON Reality Norway AS, har ledet arbeidet med å etablere en IDC i Innlandet. 

EON ble altså etablert i Gøteborg i 1999/2000.

- De hadde en ambisjon om å utvikle AR/VR-område. EON har nå rundt 25 plasser i hele verden, som de har etablert IDC. Hovedkontoret ligger i California i USA, og det er naturlig nok mange IDC'er i USA, men også i blant annet Mexico, Manchester i England, Frankrike, Midtøsten, Afrika, Singapore og Australia. I neste uke åpnes en ny IDC i Kina. Dette betyr jo at EON er en internasjonal aktør, med de mulighetene det gir oss. Vi har salgsapparat og kompetanse på alle disse plassene i verden, og dette er et sterkt økende område, smiler Wenstad. 

EON Reality Norway er en liten, men viktig del av det store EON-systemet. 

- Årsaken til at EON nå er i Norge, er blant annet hva «Crisis Training AS» kunne tilføre EON. De manglet kunnskap om «samfunnssikkerhet og beredskap» og forsvar, og de så at vi hadde ganske bra kompetanse på noe som var etterspurt i resten av EON-systemet.  Dette kombinert med at de ønsket å etablere seg i Skandinavia, gjorde at vi altså ble en del av EON-systemet, forteller Wenstad.

- studiet er formalisert og gir rett til studielån

En IDC er bygd opp på samme måte alle steder i verden.

- En IDC består av 3 hovedkomponenter: showroom, EON Entrepreneur School og en kommersiell del. Et showroom brukes til å vise kunder, skoleklasser og andre, hva vi faktisk kan bruke denne teknologien til. Skolen er et 1-års studie innen AR/VR-teknologi, det er for å utdanne folk til å bygge og utvikle «innhold» til denne teknologien. I stedet for at vi har denne utdanninga selv, så har Høyskolen på Hamar nå et 4. påbygningsår etter spillutdanninga de har. Studiet er formalisert, gir rett til studielån og EON stiller med instruktører for Høyskolen. Den kommersielle delen skal utvikle og selge det vi kan bruke teknologien til, forteller Wenstad.

Noe som er unikt for EON Norway, er samarbeidsmodellen som ingen av de andre IDC'ene har.

- Ja, dette er et samarbeid gjennom det offentlige med Elverum og Hamar kommune, Høgskolen og en rekke andre kommersielle aktører. Totalt er det investert drøye 54 millioner her i Norge, hvorav halvparten kommer fra EON og den andre halvparten fra Elverum og Hamar kommune, Hedmark Fylkeskommune, Sparebanken og Innovasjon Norge. Prosessen startet for 3 år siden og vi ble etablert tidligere dette året, forteller Wenstad. 

EON har allerede etablert seg på Terningen i Elverum, og tidlig neste år åpner de også på Hamar. 

- 1/3 av virksomheten blir her på Terningen, mens resterende blir på Hamar. Utdanninga er jo allerede på Hamar, og de får også et showroom i tillegg til det vi allerede har, mens utviklingsdelen skal foregå begge steder, sier Wenstad.

skal i dialog med scotland yard

Grunnet kompetansen EON Norway har på «samfunnssikkerhet og beredskap», har de fått en spesiell rolle i EON-systemet. 

- Ja, vi har fått en rolle som «Global Center of Expertise». Det betyr at når noen av de andre aktørerne i EON på verdensbasis får en henvendelse om denne kompetansen, blir veldig vi veldig fort kontaktet, for da trenger de hjelp til å gå i dialog med kunden. Denne uka for eksempel, ble noe vi har utviklet her i Elverum, presentert på en stor FN-konferanse på minister-nivå i Kina. Vi skal utvikle en applikasjon for hotellnæringen, for å se etter tegn på terror. Og til uka skal jeg treffe en representant for Metropolitan Police Service i London (ofte kalt Scotland Yard), for de vet gjennom vårt EON-system, at vi sitter på kompetanse innenfor dette området, smiler Wenstad. 

Morten Wenstad har mange år bak seg i «Crisis training» og ser nå at den kompetansen som er bygget opp, begynner å bli interessant verden over. 

- Det er godt å endelig få den bekreftelsen på at den kompetansen og den teknologien vi har bygd opp, og «rulle» det ut via vårt internasjonale nettverk, det er både kjempeinteressant og moro å jobbe med. Dette kan jo bli hvor stort som helst, og det er mye opp til oss selv. Tidligere «jaktet» vi etter kunder, noe som er veldig tidkrevende, nå er det faktisk kundene som tar kontakt med oss, smiler Morten Wenstad i EON Reality Norway, på Terningen i Elverum. 

Fakta

Hva er AR og VR?

Augmented reality (AR) må ikke forveksles med virtual reality (VR). Mens VR erstatter den virkeligheten du oppfatter med en datasimulert eller «skapt» virkelighet om du vil, vil AR tilføre virkeligheten ekstra informasjon.

Kilde: Helt Digital