Virksomhetsleder, Ole Petter Hoem, forteller at Elverum kommune har brukt flere ti-tusener for å renovere fontena som nå har blitt satt ut i Glomma.

- Den ahr fått en ny pumpe etter at den havarerte i fjor. Vi måtte rett og slett bare rehabilitere hele fontena. Den står i hardt vær og vi tror kanskje at den har vært litt dårlig festet. Slik har den snudd på seg og det har gått ut over størmledningene, sier Ole Petter Hoem.

Men nå er også disse nye og Hoem forteller også at de har installert helt nytt lys i fontena.

- Med ny el-tilførsel har vi også fått installert nytt lysanlegg. Vi har byttet ut de gamle lampene med helt nye led-lys, sier Hoem.

Bredt samarbeid

Virksomhetslederen i Elverum kommune er kjempefornøyd med et godt samarbeide de har med Jonny Sandberg, Midt-Hedmark Brann- og redninsvesen samt Eidsiva.

- Ja, vi har et godt samarbeide alle sammen. Og det er takket være Jonny Sandberg som har tilrettelagt arbeidet med å få ordentlige fester på fontena og i bunnen, at fontena nå står stødig. Samarbeidet mellom oss, brannvesenet, Jonny Sandberg og Eidsiva Energi er gull verdt for kommunen, sier Ole Petter Hoem.

Etter at fontena nå er ute i Glomma igjen, ble ny strøm- eller el-tilførsel lagt opp til fontena. Det betyr at det nå er helt nye kabler som sitter på den.

Stor politisk enighet om å beholde fontena

Ole Petter Hoem kan fortelle om en bred enighet blant politikerene for å beholde fontena i Glomma, og at det er derfor den har vært inne til reparasjon.

- Vi har brukt en del midler på rehabiliteringen. Jeg har ikke beløpet foran meg nå, men vi har brukt en del ti-tusener på reparasjoner, ny pumpe og nye lys, forteller Ole Petter Hoem og legger til:

- Det har vært et solid politisk ønske om å bevare og ha fontena, noe vi har etterkommet. Så nå er den ute igjen og blir liggende til høsten kommer, avslutter virksomhetslederen.