– Du kan nå søke kommunale tilskudd for året 2016. Søknadsfristen er 2. mai, skriver Elverum kommune på sine hjemmesider.

Når det kommer til kommunale tilskudd til idrett er dette er midler som fordeles til aktiviteter blant idrettslagets medlemmer i alderen 6 - 19 år. Kriterier legges i nærmeste fremtid ut på Elverum Idrettsråd sin hjemmeside, og kommunens hjemmeside.

Under punktet samfunnshus og grendehus kan det søkes om tilskudd til brannforebyggende tiltak i samfunns- og grendehusene.

Innen kultur kan du søke midler til frivillige lag og foreninger i kulturlivet, der fokuset ligger på lokale barne- og ungdomsaktiviteter.

Søknaden kan sendes inn elektronisk på Elverum kommune sine hjemmeside, eller printes ut og sendes i posten.