Har du klaget på eiendomsskatten må du alikevel betale fakturaen innen fristen 10. april 2017, opplyser Elverum kommune på sin hjemmeside.

Så betal regningen sjøl om du har klaget er altså oppfordringen fra kommunen. For, er det slik at du får medhold i klagen så vil noe av beløpet bli refundert.

Kommunen oppforer til å klage

Klagefristen på eiendomskatt er 12. april. Alle klager må sendes skriftlig og har du allerede sendt inn klage, trenger du ikke sende inn ny.

- Kommunen anbefaler å ta kontakt før en eventuell klage sendes for å oppklare mulige feil eller misforståelser, siden feil kan rettes uten forutgående klagebehandling, skriver Elverum kommune på sin hjemmeside.

Mer spredt

Nytt av året er at Elverum kommune sammen med SØIR og Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen IKS har avtalt å spre de kommunale avgiftene mer utover året, enn at de skal komme samtidig.

Her er de nye forfallene:

Februar: SØIR 1. termin
Mars: Kommunale avgifter 1. termin
April: Årsgebyr Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen
September: SØIR Husholdning 2. termin
Oktober: Kommunale avgifter 2. termin