• UNDERSKRIFT: Både fylkesråden og direktøren måtte skrive under på kontrakten mellom Hedmark Fylkeskommune som byggherre og Martin M. Bakken som entreprenør.
  • GLAD: Assisterende rektor ved ELVIS, Kari Synnøve Bakken, er glad for at spaden er satt i jorda og at ting begynner å skje.
  • GODT FREMMØTE: Mange møtte opp da kontrakten for utbygging og rehabilitering av skola skulle undertegnes.

Kontrakten for utbygging og rehabilitering av Elverum Videregående Skole (ELVIS) ble nemlig undertegnet. Så nå er alt det formelle på plass for arbeidene som startet i september ved skola. Kontrakten er verdt over 435 millioner kroner, og det er elverumsfirmaet Martin M. Bakken AS som har fått anbudet.

Foran hele skolen ble kontrakten underskrevet, og godt ispedd både musikk og dans kunne over 700 elever, ansatte og bygningsarbeidere se at fylkesråd Åsa Gjestvang og administrerende direktør i Martin M. Bakken Svein Tollersrud satte sin signatur på avtalen.

Godt å endelig være i gang

Assisterende rektor ved ELVIS, Kari Synnøve Bakken, er glad for at alt nå er klart og maskinene har startet arbeidet. Planleggingen har pågått i ni år, og om tre år står skolen ferdig.

- Dette har vi jobbet veldig lenge for, vi startet opp arbeidene med renovering og påbygging av skola i 2007. Det begynner å bli en stund siden, men nå er spaden i jorda og arbeidene er i gang, sier Kari Synnøve Bakken.

Hun synes at ting har gått fort etter at Martin M. Bakken startet arbeidene for litt over en måned siden.

- Det er godt å komme i gang og vi har ventet lenge. Men nå når maskinene står her, så synes jeg ting har begynt å gå veldig fort, sier Bakken.

Renoveringen og utbyggingen går over tre år og tre faser. Første fase er det idrettshallen og kontorfløyen renovert og utbygd. Så fortsetter man med renovasjon av resten av skolen som deles opp i to faser kan den assisterende rektoren opplyse.

- Trengs et nytt ansikt

Fylkesråd Åsa Gjestvang er den første til å innrømme at ELVIS begynner å få en utdatert bygningsmasse.

- Dette gleder meg stort, og jeg er glad for at vi har kommet så langt i prosessen som vi har. Vi er i gang og det er ikke noen tvil om at dette var på tide. ELVIS har blitt en velbrukt og godt brukt skole, så nå trengs det en ansiktsløftning, smiler Åsa Gjestvang.

I en ni år lang prosess har dette prosjektet fått modnet seg, og tirsdag formiddag var alle formaliteter i orden.

- Men hvorfor har det tatt så lang tid?

- Det er riktig at vi har brukt god tid. Vi har hatt mange store utbyggingsprosjekter i Hedmark og man har måtte planlegge og det gjelder å få lagt prosjektene i lang rekkefølge. For det er snakk om veldig mange penger, hele 435 millioner kroner. Derfor var det viktig og riktig å få gjort ting i riktig rekkefølge, sier fylkesråd Åsa Gjestvang til iElverum.

Med den nye skola møtes alle nye krav til bygningsmessige og tekniske krav.

- Skola vil være i universell utforming og i dag forventes det god luftkvalitet, gode lokaler og undervisningsplan. Når skola står ferdig om tre år, så møter skolebygget alle de gjeldene krav, sier Åsa Gjestvang.

Lokal aktør

Entreprenøren som vant anbudsrunden var Martin M. Bakken AS, og administrerende direktør Svein Tollersrud er stolt av å kunne fortelle at det var nettopp de som fikk kontrakten.

- For oss var det veldig viktig å få landet denne kontrakten. For å sette alt litt i perspektiv så er denne kontrakten verdt opp i mot en årsomsetning for bedriften, så dette var veldig viktig og ikke minst gir det ringvirkninger. Det gir trygghet, stabilitet og fremtidsrettete mål, for oss er det jo godt å vite hva vi har i bunn for den daglige driften, sier Svein Tollersrud.

I den første etappen, som skal være ferdig neste høst, vil nok synes mest fordi det er i dette byggetrinnet det skal føres opp ny bygningsmasse.

- Vi ser frem til å kunne levere en ny og flott skole til Fylkeskommunen. Men allerede i dag ser man at ting begynner å ta form. I første etappe vil man se mye, og om et år vil det første ta form. Det er mest nytt og nye bygg i første etappe og det er nok det som vil synes mest rundt oss, sier Tollersrud og legger til:

- I de to andre fasene er det mer oppdatering av eksisterende bygg og gjøre de klar for det 21. århundre, sier Tollersrud.

Optimistisk samarbeid

Under hele oppussingen og utbyggingen skal ELVIS ha daglig drift. Både entreprenør og skolen har stor tro på et godt samarbeide. Svein Tollersrud kan fortelle at de har hatt lignende utbygginger i Ringsaker og Hamar, hvor det for det meste har gått veldig fint.

Assisterende rektor, Kari Synnøve Bakken, har også stor tro på at elevene ikke vil forstyrre arbeidene, men innrømmer at elevene vil legge merke til litt mer støy enn vanlig.

- Det er klart det er en del utfordringer når man skal holde skolen i daglig drift samtidig som den bygge ut og blir renovert. Jeg har hørt mye positivt om Martin M. Bakken i forhold til å samarbeide med skolene samtidig som de renoverer. Vi har jo allerede prøvd dette en liten periode nå, og det har fungert bra, avslutter Kari Synnøve Bakken.

Fakta
  • ELVIS bygges ut til en kapasitet på 950 elever og cirka 170 ansatte.
  • Nybygg etter utbygging vil være på cirka 4.800 m2
  • Rehabilitering av cirka 15.000 m2.
  • Skola skal stå ferdig utbygd og renovert høsten 2019
  • Prosjektet har en kostnad på 435 millioner kroner inkludert mva