Husbanken har nå utviklet en ny elektronisk løsning for startlån og tilskudd, som gjør det enklere for dem som skal søke.

– Opplysninger som kontaktopplysninger, formue, gjeld, arbeidsforhold og liknende hentes automatisk fra ulike registre, noe som er svært tidsbesparende, skriver Elverum kommune på sine hjemmesider.

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for personer med lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen, og det er Husbanken som fatter vedtakene, mens kommunen behandler søknadene og har all kontakt med dem som søker.

På Husbankens egne nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også henvende deg til kommunen for hjelp og veiledning. 

Det er fremdeles mulig å søke startlån og tilskudd på papir. Søknadsfristen for bostøtte er den 14. hver måned.