• (Foto: Statens Vegvesen)

Det skal bygges ny gang- og sykkelveg langs fylkesveg 545 (Gamle Trysilveg). Rigging for anleggsarbeidene starter forrige uke.

Prosjektet skal etter planen være ferdig i oktober 2017. Her er det Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen som er i regi av arbeidet, og til å utføre jobben har de inngått en avtale med John Galten AS. Totalt skal det legges rett i underkant av to kilometer med gang- og sykkelveg i Hernes opplyser Elverum kommune på sin nettside.

Lysregulering

Arbeidet vil berøre alle som ferdes i området og spesielt på Fylkesveg 545. Elverum kommune oppfordrer alle trafikanter til å følge skilting og vise hensyn. 

- Minst ett kjørefelt vil holdes åpent for trafikk gjennom hele anleggsperioden, med unntak av kortere perioder hvor veien blir stengt for biltrafikk, skriver Elverum kommune på sin hjemmeside.

Omkjøring vil i de tilfellene det trengs, bli skiltet. Trafikanter må være forberedt på redusert framkommelighet og perioder med lysregulering.

Nye gatelys

Det vil i tillegg bli bygget gatelysanlegg på nevnte strekning av Elverum Kommune. Mens dette arbeidet pågår vil også Eidsiva Nett samtidig legge utvalgte luftstrekk i området om til jordkabel. Det vil derfor være perioder med lysregulering.