Når skoleklokkene ringer inn etter sommerferien i 2019, skal rundt 130 skolebarn starte på en helt ny skole i den nye bydelen i Elverum. Det er nemlig da den nye skolen og barnehagen i Ydalir skal stå ferdig.

Skolen skal bygges for et elevantall på maks 350 elever, og blir en sentral del av den nye bydelen samtidig som behovet for flere sentrumsnære skoleplasser dekkes, skriver Elverum kommune på sin hjemmeside.

Barnehagen som skal bygges i bydelen, vil erstatte dagens Husmorlagets Hus barnehage og Fjeldmoravegen barnehage.

Stor merkedag

Tirsdag 21. mars var en merkedag for prosjektleder i eiendomsstaben, Heidi Erikstad, da entreprenøren Betonmast kom til rådhuset for å signere kontrakten som har en budsjettert entreprisekostnad på snaut 200 millioner kroner.

- Vinneren har svært god kjennskap både til skolevirksomhet og lokalmiljø, dette har vært viktig for oss for å sikre et best mulig resultat, sier Erikstad og legger til:

- Betonmast vant på oppgaveforståelse og kompetanse. De har god kompteanse på trebyggeri og effektiv prosjektutvikling, og vi har fått med oss svært kompetent personell. Nøkkelpersonene vi får med oss i dette prosjektet har erfaring med prosjektformen vi har valgt, skolebygg i tre og hvordan en oppnår de miljøkravene vi har satt, sier hun.

Bidrar til en ny bydel

Daglig leder i Betonmast Innlandet, Nils Raymond Laeskogen, syns det er svært spennende å få bidra med signalbyggene i Elverums nye miljøvennlige bydel.

- Det er selvsagt kjempemorsomt å få en så stor kontrakt, og fint for oss å fortsette vårt arbeid med skole- og trebygg, sier han. 

Av nasjonale prosjekter kan Betonmast vise til flere skoleprosjekt i tre, blant andre Romsdal videregående skole, som er Norges største bygg i massivtre. Det er regionkontoret for Innlandet som skal lede prosjektet, og de vil samarbeide med Ola Roald AS arkitektur som står bak det etter hvert svært kjente nybygget på Campus Evenstad. Dette er kommunens prosjektleder svært fornøyd med.

- Ola Roald har 31 års erfaring fra bransjen, og har jobbet spesielt mye med skole-, barnehage og kulturbygg. Han har god kjennskap til trearkitektur, noe han har holdt både kurs og foredrag om, kan Erikstad fortelle til Elverum kommunes hjemmeside.

Fremtidsrettet

Ydalir bydel skal bygges som del av et NTNU- og Sintef-drevet forskningsprosjekt (kalt FME ZEN) med sikte på å skape nabolag i Norge der miljøvennlige løsninger veier opp for klimagassutslippene byggenæringen skaper. Det er derfor en selvfølgelighet at anbudet for skolen og barnehagen hadde stort fokus på bærekraftige bygg- og energiløsninger. 

Byggene skal bli forbildeprosjekt for trebyggeri, og oppfylle alle krav om godt tilrettelagte bygg og områder for både barn og ansatte. I tillegg ber Elverum kommune entreprenøren om å bygge en skole som innbyr til kreativitet og undring hos barna, og skolen skal slett ikke begrenses til kun å være energismart.

- Ydalir skole skal bygges på en måte som gjør det enkelt å bruke skolen til andre formål på kveldstid, sier prosjektleder Erikstad og legger til:

- En av forutsetningene for å skape et godt nabolag, er at det skjer noe positivt der, noe skolebygget kan bidra til ved å bli godt egnet for flerbruk. Men først og fremst skal skolen bli et godt sted å lære og være, der det blant annet erlagt opp til et forskningsrom til naturfag i Newton-stil og store, gode utearealer, sier hun til elverum.kommune.no.

Jobbes hardt i et par år

Skolen og barnehagen skal bygges i en samspillsenterprise, som vil si at entreprenør og kommune nå går i dialog om planlegging og prosjektering av bygget. Dette er i tråd med kommunens mål om økt dialog med markedet, og sikrer at all kompetanse er samlet før beslutningene tas. God planlegging og klare forutsetninger i tilbudet gjør dette mulig. 

Byggestart vil derfor bli i begynnelsen av neste år, med mål om et tett bygg før jul i 2018. I mai 2019 tar kommunen over bygget, en frist som må overholdes da skolebarna ventes å strømme til området i august samme år, melder Elverum kommune via sin hjemmeside.

Les også
NYHETER «Snart stiger sol et sted i øst», synger Jørn Hoel. Det som vil skje i østre del av Elverum sentrum de kommende årene, er til å bli lyrisk av.