Jubelen sto nærmest i taket hos de som har jobbet hardt for dette det siste året, da det mandag ble kjent at det internasjonale IT-selskapet EON Reality etablerer seg på Hamar på nyåret. Elverum og Hamar kommuner satser til sammen 16 millioner kroner, og håper investeringen skal kaste av seg i form av minst 100 arbeidsplasser de neste tre årene.

Det kunne Hamar Arbeiderblad melde tirsdag ettermiddag.

Investerer i fremtiden

Prosessen med å få EON Reality til å etablere seg i Hamar og Elverum har vært lang. Først var det Elverum kommune og næringsselskapet Elverumregionen Næringsutvikling, som forsøkte å lande etableringen alene. Det gikk litt trått, så når Hamar kommune også ble med i prosessen ble skikkelig vind i seilene.

Elverum, Hamar og Hedmark fylkeskommune legger til sammen over 16 millioner kroner på bordet for å få EON til å etablere seg i Hedmark. Elverum kommune investerer 5.61 millioner kroner, som igjen går til blant annet innkjøp av teknisk utstyr. Som igjen skal leies ut til EON. 

Hamar Arbeiderblad melder at Hamar kommune går nå inn med 10.89 millioner kroner til etableringen av et nytt selskap som får navnet AVR Institute Norway AS. Elverum kommune går inn med 5.61 millioner kroner, mens Hedmark fylkeskommune yter 4.5 millioner kroner i tilskudd. Andre bidragsytere er Innovasjon Norge, Sparebanken Hedmark og Høgskolen i Hedmark.

Elverum får avdelingskontor

Hovedkontoret til EON Norway vil ligge på Hamar, mens vi i Elverum som tidligere nevnt vil få et avdelingskontor. På begge kontorene blir hvor det blir lab og show room for teknologien.

Til høsten starter Høgskolen i Hedmark opp videreutdanning i virtuell virkelighet, og de 20 studentene skal også ha tilhold i disse lokalene, melder Hamar Arbeiderblad.

Direktør for EON Reality i Europa og Afrika, Mikael Jacobsson, var også til stede under lanseringen tirsdag. Han forteller til HA at det var Hamars spillmiljø som tiltrakk selskapet til Hamar og Innlandet. Selskapet har vært i dialog med Ålesund og Stavanger i Norge, og Hamar har også hatt konkurrenter i de andre skandinaviske landene.

- For oss er det interessant å forankre oss mot undervisningsmiljøet, som vi rekrutterer fra, sier Jacobsson til HA.

Arbeidet med å ansette en leder til det nye kontoret på Hamar påbegynnes umiddelbart. Jacobsson sier de håper å ha kontoret oppe og gå i løpet av tre-fire måneder på nyåret. Hvor de vil få tilhold i Hamar er ikke klart, men ifølge Jacobsson har de opprettet kontakt med flere utleiere.

Avtalen med EON Reality er gjort for ti år.