• PENSJONERT: Sognli står på 19. plass på Høyres liste. Det tar ikke vekk engasjementet.

Elverum: Da den pensjonerte offiseren fra Orkanger var yrkesaktiv kjempet han en utrettelig kamp for Elverum og Terningmoens posisjon i hæren.

Da Terningmoen var truet med nedleggelse på midten av 2000-tallet, sto han i fremste linje og kjempet for at leiren skulle bestå. Elverum vant, som kjent, den kampen.

Meldte seg inn

63-åringen fra Orkanger har stemt Høyre siden 1972, men har ikke hatt tid til å interessere seg for politikk – før nå. Nå har han både tid og lyst til å følge med på en helt annen måte enn tidligere.

– Jeg ringte til partiet og forhørte meg, så meldte jeg meg inn i Elverum Høyre. Ikke lenge etter ringte de opp igjen og lurte på om jeg ville stå på valglista. Etter et par runder i tenkeboksen sa jeg ja, sier han. Han står nå på en relativt anonym 19. plass, men det tar likevel ikke bort engasjementet. Når han skal beskrive situasjonen for Elverum, siterer han tidligere Rosenborg-trener Nils Arne Eggen på klingende organgersk. – Den viktigste kampen ha vi itj spelt enda.

– Det handler om at vi se framover. Jeg mener alle partier nå må legge prestisjen til side å i stedet jobbe sammen for å få til vekst og utvikling i Elverum, sier Sognli.

Opptatt av unge og eldre

Han sier han blir litt skuffet når hører og leser ordbruken mellom partiene

– Det er tydelig at det er mye som står på spill. Jeg tror vi skal fokusere mer på hva som forener enn hva som skiller. Men det er typisk inn mot budsjettforhandlinger og i et valgår at ting tilspisser seg, sier han.

Selv er han mest opptatt av de unges oppvekstvilkår i kommunen og at de eldre skal få den omsorgen de trenger.

– Vi kommer ikke utenom at strukturen i pleie og omsorg må endres. Det innebærer at Sætre må legges ned og at det legges til rette for mer hjemmebasert omsorg. Vi må også ha strukturendringer innenfor skole. Jeg ønsker meg en skole der lærere. står i sentrum, sier Sognli.

Eiendomsskatten

Høyre gikk til valg for fire år siden på at eiendomsskatten skulle reduseres. Sognli sier det går ann å tenker annerledes på dette.

– Vi har måttet bite i det sure eplet der. Men jeg skulle ønske at hvis vi skal opprettholde eiendomsskatten, kunne den øremerkes til spesielle formål. Da tror jeg også betalingsviljen blant elverumsingene hadde blitt større, sier han.

Sognli, som tross alt er pensjonert, ivrer også for et eldreombud i Elverum.

– Mange eldre har behov for rådgivning. Noen vil ha noen å snakke med. Et ombud kunne blitt et viktig mellomledd for mange, sier han.