• KRIGSSKOLEN: Krigsskolens 1. avdeling har sin base på Terningmoen. foto: stein cato nybakken

Elverum: I forrige uke kunne iElverum avsløre at forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen vil foreslå omfattende strukturendringer i Østerdal garnison i sitt fagmilitære råd som legges frem 1. oktober. Blant annet er ett av forslagene å legge ned Terningmoen leir og flytte deler av virksomheten til Rena. Han foreslår også å flytte hele eller deler av Telemark Bataljon fra Rena til nord-norge. Til sammen 500 arbeidsplasser i Elverum blir da satt i spill.

Thor Anders Sognli er pensjonert major og har blant annet jobbet i hærens kommunikasjonsavdeling. Han er klar på at lokalpolitikerne i Elverum og Åmot ikke må sitte på gjerdet og vente, men reagere umiddelbart om de skal ha håp om å snu prosessen. Han advarer politikerne om å betrakte dette som «bare rykter» fram til 1. oktober.

– For sent

– Når det fagmilitære rådet legges frem senere i høst kan det være for sent. Da starter Stortinget sin behandling. Jobbingen må starte nå og hedmarksbenken på Stortinget må gjøres kjent med hva som er i ferd med å skje, sier Sognli. Han sier kommunene i nord allerede er på banen og ikke kommer til å sitte stille i båten når det gjelder å få funksjoner nordover.

Terningmoen var «rød» også for 10 år siden. Sognli og flere andre kjempet hardt for å beholde leiren i Elverum. Den gang klarte man å få til en satsing ved at krigsskolens førsteavdeling og gardeskolen kom til Elverum.

– Det har aldri vært så mye aktivitet på Terningmoen som det er nå. Skytefeltet er blant det beste i landet for kortholdsvåpen. Synergien mellom regionfeltet og skytebanene på Terningmoen er enormt viktig for Hæren, sier Sognli som er dypt uenig i at hæren i Sør-Norge skal bygges ned.

– Den norske hæren er liten og faren for en invasjon likeså. Det spiller liten rolle om Telemark Bataljon er på Rena eller i nord. Det er tross alt her i Sør-Norge de viktige installasjonene er, sier han.

Garden og HV

Etter det iElverum kjenner til vil forsvarssjefen foreslå en halvering av Garden og flytte gardeskolen tilbake til Huseby i Oslo. Den har ligget på Terningmoen siden 2006.

Heimevernet foreslås kuttet fra 45.000 til 30.000 soldater. Det betyr at 70 HV-områder i landet kuttes, men i forslaget skal HV-05 bestå. Bruun-Hansen foreslår derimot å etablere en taktisk kommando integrert i Heimevernets stab i Elverum.