Elverum: – Som minister Monca Mæland sa det så har denne regionen alle muligheter i den foreståendeøkonomiske transformasjonen, sier Kristin Malonæs.

Den tredje Østerdalskonferansen i Elverum mønstret nesten 200 fagfolk, og hadde et ekstensivt og framtidsrettet program.

Innovasjonsdirektøren er særdeles fornøyd med at konferansen hadde et så tydelig tema.

– Kunnskap gjør skogen ledende i det grønne skiftet, det er et tydelig tema, og et godt utgangspunkt for konferansen som en møteplass for forskjellige aktører innen næringen, sier hun.