Elverum: – Jeg synes dommen er fryktelig streng, men likevel føler jeg at jeg delvis er blitt hørt av tingretten. Hadde dommen blitt som aktors påstand, hadde jeg anket på stedet. Nå vil jeg i stedet bruke litt før jeg bestemmer meg, sier Arnfinn Uthus i en kommentar etter at dommen mot ham ble forkynt mandag morgen.

I tillegg til bot på 8.000 kroner er Arnfinn Uthus dømt til å betale 2.000 kroner i saksomkostninger.

Påstanden var 12.000 kroner i bot.

Hjulkoie

Det er en bedrøvelig historie om flytting av ei hjulkoie som førte til at Arnfinn Uthus først fikk 10.000 kroner i forelegg, dernest havnet som tiltalt i Sør-Østerdal tingrett etter at han nektet å vedta forelegget.

Arnfinn Uthus har en nevø som i 2013 kjøpte seg ei hjulkoie som han ville ha som base for friluftsopplevelser i området rundt Ulvåkjølen, der Uthus er grunneier. Deler av hans eiendom inngår i Ulvåkjølen naturreservat. Arnfinn Uthus fikk hjulkoia fraktet til området. Etter en tid ønsket nevøen å få den flyttet, for å komme litt mer vekk fra vegen den sto ved. Uthus påviste områder nevøen kunne plassere koia. Da nevøen ved årsskiftet 2013/2014 lånte onkelens traktor for å trekke koia, ble den flyttet innenfor verneområdet, uten at det var søkt om tillatelse.

Medvirkningsansvar

Selv om Arnfinn Uthus i tingretten forklarte at han ikke visste at nevøen hadde flyttet koia inn i verneområdet, er han dømt for medvirkningsansvar.

Retten konstaterer at medvirkningsansvar også er straffbart etter motorferdselsloven, og har funnet det bevist at Uthus har medvirket til handlingen. Retten mener Arnfinn Uthus visste at flytting av koia ville medføre bruk av traktor, siden han sto for utlånet, og mener han hadde en plikt til å undersøke om flyttingen av koia var en lovlig handling eller ikke.I retten var det et poeng for Arnfinn Uthus at han hadde tilgang til koia og kunne bruke den i næringsøyemed, om han hadde bruk for det. Retten mener at det ikke er avgjørende i saken, men at formålet var jakt og fiske.

Les også
NYHETER Varaordfører Arnfinn Uthus (58) er i Sør Østerdal tingrett funnet skyldig i brudd på motorferdselsloven. Han må betale 8.000 kroner i bot og 2.000 i saksomkostninger.
Les også
NYHETER Ei lita, harmløs hjulkoie kan velte stort lass. Det har varaordfører Arnfinn Uthus (57) fått erfare.