Sørskogbygda: Alme sier han har sans for tankene fra Medlien og Haukåssveen og husker godt da oppmerksomheten rundt Lucky Næroset var på sitt største. Alme tror mange som bor sentralt i Elverum ikke er klar over hva som er av tilbud ute på bygdene.

– Vi er mange

– Her i Sørskogbygda finnes det så mye vilje og pågangsmot. Her satses det for fullt og vi skal blant annet bygge ut idrettsanleggene våre for flere millioner kroner de nærmeste årene, sier han. Nå ønsker han blant annet å få samlet bygdas næringsliv til et møte for å få synliggjort alt som rører seg.

– Vi er ganske mange. Her det rørleggere, skogentreprenører, børsemakere og Liatunet for å nevne noen. Vi skulle vist fram for andre hvor mye som faktisk skjer her, sier han. – Tror du resten av kommunen vet hva som skjer på bygdene?

– Der har vi nok en veg å gå. Vi må nok bli flinkere til å markedsføre oss, sier han. I disse dager er skolen nok en gang nedleggingstruet. Dette jobbes det hardt med å motvirke, forteller han.

Kan ikke legge ned

– Hvis det fantes gode objektive argumenter for å legge ned skolen, hadde det vært en ting, men det gjør det ikke. Vi har 85 elever på skolen nå, kapasiteten er mye større. Før de begynner å diskutere nedleggelse må først fylle opp de plassene vi har, sier Alme.

Grendeutvalget og FAU mener også at man ikke uten videre kan legge ned skoler.

– Vi mener det kommunen gjør er ulovlig. En nedleggelse skal hjemles i planverket i kommunen. I kommuneplanen står det tvert i mot at det skal satses på bygdene. Det de gjør nå er det stikk motsatte, sier han. – Blir dere hørt?

– Det kom uventet på oss at dette kommer opp igjen allerede nå. Vi mener det er useriøst og vi lurer på hva kommunen egentlig styrer etter, sier Alme.