Elverum: Etter at rådmannens ledergruppe og formannskapsmedlemmene i Elverum hadde brukt to hele dager på et arbeidsseminar for å berede grunnen for en ny behandling av inneværende års budsjett, var tiden i går ettermiddag kommet til oppsummeringer og mulig løsninger for en bedre kommuneøkonomi. De fleste partiene får problem med å svelge mange av skisserte kutt.

– Høyre har allerede måttet svelge kameler, og det smaker ikke godt, konstaterte ordfører Erik Hanstad (H).

– Selg eiendommer!

Arbeiderpartiet sto kanskje for de mest oppsiktsvekkende forslagene på tampen av det to dager lange økonomiseminaret.

– Vi mener at politikernes møtegodtgjørelse må reduseres. Vi må også se på stillinger i Rådhuset, sa Ingvar Midthun, med et klart budskap om at både politikere og kommuneansatte må belage seg på nye og strammere tider.

Det som er det mest oppsiktsvekkende fra Ap, er at partiet nå øyensynlig vil gå inn for å selge kommunale eiendommer.

– Rent konkret tenker vi på den gamle brannstasjonen, Generalgården, Nysted, rektorboligen og Spangen-huset, sa Midthun. Han varslet også at hans parti vil se på Sætre aldershjem som en del av en større løsning, og ikke som et problem.

Dugnadsarbeid

Høyres gruppeleder Yngve Sætre er ikke i tvil om at det er strukturelle endringer som kan løse Elverums økonomiske problem, og hadde skolestruktur og nedleggelse av Sætre helt klart i tankene. Høyre maner sterkt til felles forståelse, og Yngve Sætre siterte tidligere statsminister Jan P. Syse:

– Det er bedre å henge sammen, ellers blir vi hengt hver for oss.

Senterpartiet ved Arnfinn Uthus varslet at nedleggelse av Kirkeby skole og Sætre vil bli svært vanskelig for hans parti. Det er også tydelig uenighet partiene imellom om innført av parkeringsavgift.