ELVERUM: – Vi ønsker i prinsippet ikke å la private overta tjenester som er det offentliges oppgave, sier Midthun. Han er kritisk til hvor innsparingene tas.

– Jeg ser at mye av innsparingene gjøres på pensjon. Det er urovekkende. Vi vil heller ha en satsing på pleie og omsorg i Elverum i offentlig regi. Jeg er skeptisk til å gi ansvaret til private og lukkede systemer, sier Midthun.

Varaordfører i Elverum, Arnfinn Uthus er enig.

– Senterpartiet har gått til valg på at dette er en offentlig oppgave. Jeg håper jeg aldri får oppleve at kommunen gir fra seg den til private, sier han.