Elverum: Det knytter seg stor spenning til Forsvarssjefens fagmilitære råd som legges fram 1. oktober. Som iElverum skrev i juni skal ett av forslagene ha vært en nedleggelse av Terningmoen i Elverum og flytting av flere avdelinger nordover. Deriblant den mekaniserte delen av Telemark Bataljon. De opprinnelige forslagene skal også ha lagt opp til en kraftig reduksjon av avdelinger i Garden og Heimevernet.

Satsing

Leder i utenriks- og forsvarskomiteen Anniken Huitfeldt stoppet på Terningmoen på veg til Rena igår og hun vil hverken bekrefte eller avkrefte disse opplysningene, men er klar på at hun vil ha med seg Stortinget på en satsing på Forsvaret i Sør-Norge.

– Det er gjort enorme investeringer i Østerdal Garnison og i Forsvaret forøvrig i Sør-Norge. Her snakker vi om mange arbeidsplasser så jeg skjønner godt at lokalpolitikere engasjerer seg. Huitfeldt mener det nå er viktig å få forutsigbarhet å sikre arbeidsplassene til de ansatte i Forsvaret, også her i sør.

– Ingen nedtrapping

Befalsorganisasjonene og Offiserforbundet har allerede fått innsyn i forslagene fra Forsvarssjefen, men dokumentet er foreløpig hemmeligstemplet, men noe er lekket ut. Derimot spriker ryktene i alle retninger om nedleggelser og flytting den ene dagen og styrking den andre. Ett av forslagene legger sågar opp til en styrking av Terningmoen ved å flytte Hærens befalsskole fra Rena til Elverum.

– Jeg ser ingen grunn til å bygge ned forsvaret i Sør-Norge. Vi prøver nå å få til en tverrpolitisk enighet på Stortinget om en styrking av Forsvaret. Eventuelle satsinger i nordområdene skal ikke skje på bekostning av Terningmoen og Rena, sier Huitfeldt. Hun vil ikke si noe om Forsvaret vil få mer penger, men konstaterer at NATO har bedt medlemslandene og å øke forsvarsbudsjettene.

Rykter

Ordførerkandidat for Elverum Arbeiderparti Ingvar Midthun sier de ikke kan stilling til rykter som svirrer i forkant av 1. oktober. Han mener Elverum som vertskapskommune for Hæren må jobbe hardt hele tiden for å holde Forsvaret her.

– Det er veldig mange rykter som verserer nå, men dette kan vi neste ikke forholde oss til. Svaret på dette får vi 1. oktober, men det er viktig at vi som er politikere og Elverum som vertskap har trykk på dette hele tiden. Forsvaret er en veldig viktig arbeidsplass i vår region, sier han,

– Vi må kunne gi de ansatte forutsigbarhet slik at de kan bosette seg i Elverum vel vitende om at her har de jobb lenge. Det er det viktigste vi kan gjøre, sier Midthun.

Les også
NYHETER Når forsvarssjefen legger frem sitt fagmilitære råd 1. oktober vil ett av forslagene være å legge ned Terningmoen og flytte virksomheten til Rena leir.
Les også
NYHETER Pensjonert major i Hæren, Thor Anders Sognli sier politikerne i Elverum og Åmot må reagere umiddelbart om de skal ha håp om å påvirke forsvarsledelsen.