Elverum:  Atle Teksum mener man ikke uten videre kan si nei til lekser bare fordi det ikke er lovhjemlet.

– I Norge har vi opplæringsplikt. Når den offentlige skolen har fått det oppdraget er det også de som bestemmer retningslinjene for hvordan undervisningen skal foregå, sier Teksum. Han mener foreldre i Sør-Østerdal må fremsnakke skolen mer enn i dag.

– Hva slags signal sender du til dine barn om du reserverer deg mot lekser? Barna i denne regionen scorer lavere enn landsgjennomsnitte på nasjonale prøver. Vi er nødt til å få til en holdningsendring om at skole er viktig, sier Teksum.