Elverum: Russetoget 17. mai stilte spørsmålet mange elverumsinger lurte på. Trenger skolesjefen i Elverum to rådgivere på skolekontoret? Spørsmålet provoserer skolesjef Tord Arnesen.

– Jeg som skolesjef trenger ikke rådgivere. Det er det skolene som gjør. Da kan vi utvikle skolen og da kan vi gjøre skolen bedre, sa Arnesen til formannskapet i går. Han var invitert for å snakket om situasjonen for skolene i Elverum.

Forbedret praksis

Arnesen sier han er brennende opptatt av kvalitet i skolen. Her er rådgiverfunksjonen helt avgjørende, sier han.

– Det er ikke sånn at de sitter inne på rådhuset hele dagen. De er ute i skolene og driver utviklingsarbeid - følger opp lærerne og sørger for at den viktige jobben de er satt til å gjøre blir gjort, sa han. Arnesen viste blant annet til «Forbedret praksis» iElverum skrev om for et par uker siden. Der settes læreren under lupen og man går igjennom ulike arbeidsmetoder i klasserommet.

– Da jeg var rektor på Søbakken var vi 10 «bensinstasjoner» rundt om i kommunen. Da jeg ble skolesjef ville jeg at alle elevene i Elverum skulle ha de samme mulighetene og tilbudet uavhengig av hvilken skole de gikk på. Det betinger at rektorene ikke skal bruke arbeidstiden sin til forvaltning og økonomi, men pedagogisk arbeidet i skolene. Da får vi ta oss av de andre, sa han.

Utfordringer

Likevel har elverumsskolen utfordringer. Lærertettheten er for lav, skolene har store investeringsbehov og altfor mange elever dropper ut av skolen og fullfører ikke videregående opplæring. Lærebøkene er modne for utskiftning og resultatene på tentamen og nasjonale prøver er for svake.

– Derfor er det så viktig at vi kan fortsette med den jobben vi har begynt på slik at vi kan sørge for at elevene kan stå hele skoleløpet. Vi må løfte de svakeste elevene opp, sier Arnesen.

Skolesektoren har et budsjett på 237,8 millioner kroner og til sammen 337 årsverk.