Elverum: Flere medier har de siste dagene hatt saker om at steder som Trysil og Natrudstilen kommer til å ta betaling for å gå på tidligsnø. Dette er svært tilrettelagte, kommersielle steder som sparer på snøen fra i fjor.

– De har ikke noen organisasjon eller medlemmer i ryggen. De driver kommersielt, det gjør ikke vi, sier Jon Simon Høye fra Elverum Turforening.

Elverum Turforening har ansvaret for rundt 200 kilometer skiløyper som de preparer i vinterhalvåret, og de har fire løypekjøringsmaskiner i sving.

– Det er klart det er en liten turnus for å få det til å gå rundt, sier Høye.

Allemannsretten

Høye forteller at det ikke har vært diskutert å ta betaling fra folk som bruker løypene. Han er også ganske sikker på at det heller ikke kommer til å bli siskutert.

– Vi driver dette etter allemannsretten, og har avtaler med grunneierne i utmarka. Det er rundt 1.000 medlemmer som betaler kontingenten i Elverum Turforening. Noe vi synes er veldig bra, sier han.

På ett år har de fått 200 nye medlemmer. Noe han håper er en god trend, og at mange velger å støtte turforeningen også denne vinteren.

– Mange tror at vi har en stor organisasjon i ryggen, som for eksempel DNT, men det har vi ikke. Vi er en medlemsforening som bruker alle kontingentpengene til drift, sier han.

Det koster å kjøre løyper

Elverum Turforening har flere gode samarbeidspartnere, som på forskjellig vis støtter foreningens arbeid.

– Vi har et veldig godt samarbeid med Elverum kommune, men akkurat nå har ikke de økonomi til å bidra økonomisk. Og vi har en god støtte i Sparebanken Hedmark i forhold til driftsmateriell, sier Høye.

Elverum Turforening er opptatt av at skiløypene skal være et tilbud for alle.

– Derfor fester vi vår lit til folk som vil være medlemmer. Vi har et driftbudsjett på 600-750.000, sier han.