LØTEN: – Det kan virke som om de 60 millionene vi fikk over statsbudsjettet bare er avlat for at vegen bli ytterligere forsinket, sier Lilleøkseth. Hun er i likhet med sin kollega i Elverum overrasket over denne nyheten.

– Man kan spørre seg om det blir utsettelser bare fordi det skal være mulig å kjøre i 110 km/t, sier hun. Lilleøkseth var blant skeptikerne da det ble kjent at vegen skulle bygges om et OPS-prosjekt.

– Jeg stilte spørsmålet den gang og jeg frykter at jeg får rett, men Erik Hanstad og jeg har samarbeidet godt om denne saken tidligere og vi er blitt hørt. Det skal vi klare igjen, sier hun.