Elverum: En studie utført ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Høgskolen i Lillehammer tilbakeviser at folks holdning til forvaltningstiltak for rovdyr tilbakeviser at holdningene til folk flest er enten-eller. Resultatene av undersøkelsen tyder på at folk flest har mer nyanserte synspunkter på rovdyr enn det som kommer fram i debatten, skriver forskning.no.

– Den offentlige rovdyrdebatten domineres dessverre av de ytterliggående synspunktene: For eller mot rovdyr i Norge. Derfor gjenspeiler den ikke folkets mening, sier Jo Kleiven, som er en av forskerne bak studien.

– Denne undersøkelsen viser at ytterpunktene er sjeldne, derfor burde de heller ikke få prege den offentlige debatten. Det er en debatt med engasjement og synsing så det holder, men diskusjonene blir dessverre ofte enkle by-mot-land-debatter, mener han. Han mener den offentlige debatten bidrar lite til å finne en løsning.

– Rovdyrdebatten burde i større grad vist respekt for mer nyanserte vurderinger, sier Kleiven.

Studien er basert på en spørreundersøkelse blant voksne i alle landets fylker. Hva deltakerne i spørreundersøkelsen ser som passende forvaltningstiltak, avhenger naturlig nok av hvilken aksept de har for de store rovdyrene. Ønsker og preferanser om tiltak henger også sammen med andre egenskaper hos dem som har svart på undersøkelsen.

– Vår forskning viste klare forskjeller mellom ulike sosiale grupper, sier Kleiven.

De som har høy utdanning liker ulv bedre enn de som har lite utdanning. Kvinner og eldre uttrykker generelt relativt negative holdninger til ulv.