Elverum: Ap og SV fikk flertall i formannskapet for å kutte 50 millioner kroner i rammene til PRO, NAV og administrasjonen de neste fire årene. Kuttforslaget er i ettertid redusert med 5,2 millioner. Likevel mener konstituert rådmann, Åsmund Hagen at dette vil få dramatiske konsekvenser om det blir vedtatt i kommunestyret førstkommende onsdag.

- Hadde vi klart å redusere driften i PRO med 7 millioner i året allerede fra 2016 – uten strukturelle eller andre kraftige grep, så hadde vi allerede gjort det,  sier Hagen. Han ser ingen annen løsning enn å legge ned andre institusjonsplasser for å få det til.

Vil gå utover kvalitet

- Vi allerede i gang med å redusere 15 årsverk for å klare budsjettet for 2015. Belastningen på de ansatte er allerede stor, og ytterligere kutt innenfor gjeldende struktur vil gå utover både kvaliteten på tjenestene og arbeidspresset på de ansatte, sier PRO-sjef Aino Kristiansen.

Kristiansen sier at mer enn halvparten av pleie- og omsorgssektorens rammer brukes på institusjonstjenesten. Det er på dette område man kan spare penger sammenliknet med andre kommuner.

- Vi må vri tjenestetilbudet slik at flere kan få tjenester i døgmbemannet omsorgsbolig og i egne hjem, da dette er en rimeligere driftsform som gir bedre utnyttelse av våre ressurser, sier hun.

Redusert

I det opprinnelige forslaget ville Ap kutte 13,5 millioner kroner i administrasjon frem til 2018. Nå er det justert ned til 11,2 millioner. I tillegg ville de redusere rammene til PRO med 23,5 millioner på fire år. Kuttforslaget er nå redusert med to millioner kroner i 2016. Forslaget om at pleie og omsorg må kutte 2,5 millioner allerede i år, blir altså stående.

Ap vil skjerme NAV for kutt i år, men foreslår en kutt i rammene på 11 millioner kroner de neste fire årene.

Les også
NYHETER Arbeiderpartiet i Elverum reduserer sine egne kuttforslag med 5,2 millioner kroner innenfor PRO, NAV og administrasjon.
Les også
NYHETER Det er mye som er tungt og bekymringsfullt i Elverum for tiden. Onsdag 27. mai skal økonomiplanen vedtas i kommunestyret. Vi ser mange tapere. Mye blir ikke som før.