Elverum: 51-åringen var i formiddag et av vitnene i ulverettsaken. Det ble spilt av telefonsamtaler vitnet hadde med den hovedtiltalte i fjor vinter.

Vitnet forteller om ulike observasjoner av ulv han har gjort. I samtalene gir vitnet inntrykk av å ha god oversikt over ulvens vandringer øst i Elverum. Vitnet forklarte at han med «driver med ulv» er
uttrykk  kartlegging av spor for ikke å risikere å jakte i områder der det er ulv, i frykt for at hundene skal bli tatt.

Det er helt vanlig at vi varsler hverandre om spor. Jeg kommer aldri til å slutte med å melde fra om ulv, sa vitnet. En av politiets telefonavlyttinger ble gjort av det 51 år gamle vitnet da han ringte
hovedtiltalte 17. februar i fjor, to dager etter den lørdagen Økokrim mener det ble jaktet på ulv ved Bjørnåsen. I samtalen forteller hovedtiltalte åpent om hva han hadde vært med på denne lørdagen, og at det ble bomskudd på tre ulver. 51-åringen (vitnet) fortalte for sin del om at han hadde gjort observasjon av en ulv som hadde markert 10 ganger i løpet av 500 meter.