Elverum: - Forsvaret er viktig for Elverum, Østerdalen og Hedmark. Ny usikkerhet rundt framtida for Terningmoen og Rena Leir er det motsatte av det vi trenger i regionen vår, sier Ingvar Midthun i Elverum Ap. iElverum skriver i dag at forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen vil foreslå en nedleggelse av Terningmoen i sitt fagmilitære råd som legges fram 1. oktober. Ett av forslagene er også å flytte deler eller hele Telemark Bataljon fra Rena til Nord-Norge.

- Kompetansemiljøene som er bygget opp i Rena Leir og Terningmoen er viktig for Forsvaret, og for Forsvarets tilstedeværelse i Sør-Norge. De bør satses på, ikke nedbygges, mener Hedmark Aps leder Per-Gunnar Sveen.

Familiene

-Dette skaper usikkerhet for forsvarsfamiliene i vår region. Mange har slått seg ned i Østerdalen fordi de har opplevd at forsvarsstrukturen som ble fastsatt under forrige regjering skulle være langsiktig og forutsigbar. Nå er alt i spill igjen. Dette er veldig ugunstig, sier Midthun.

til stortinget

Midthun og Sveen sier de nå vil kontakte leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Anniken Huitfelt.

- Det er såpass store omveltninger som skisseres, at dette må løftes opp på bordet hos rikspolitikerne raskest mulig, sier Per-Gunnar Sveen. Han mener det ikke går an å vente til forsvarssjefen kommer med sin anbefaling i oktober.

- Hvis Terningmoen legges ned og Rena Leir reduseres, vil en viktig del av Hærens utdannings- og kompetansesenter og Hærens synlighet i sør bli svekket, fastslår han.