Elverum: Uthus sier Elverum de siste årene har fått mange forsikringer fra høyeste hold i Forsvaret om at aktiviteten i leiren ikke skulle bli mindre. Derfor er han bekymret for de signalene som nå kommer om at Forsvarssjefen vil foreslå å legge ned Terningmoen når han legger frem sitt fagmilitære råd i oktober. 

- Elverum har bestandig lagt vekt på å være en god vertskommune for Forsvaret. Det har vi også fått skryt for. Vi har vært villige til å strekke oss langt for gi Forsvaret gode vilkår i Elverum, sier Uthus. Han sier at den politiske ledelsen i kommunen har et tett og godt samarbeid med Forsvaret. I disse dager har kommunen omsider fått reguleringsplanen for skytefeltet til behandling.

- Det har jeg etterlyst lenge og jeg hadde håpt vi kunne fått behandlet den før sommeren, men det ser det ikke ut til at vi rekker, sier Uthus.

- Men det er klart jeg blir bekymret når det kommer slike signaler. Vanligvis er dette tette prosesser i Forsvaret, men det kan virke som om det nå er en bevisst strategi å lekke for å reise debatten i forkant, sier Uthus. Han er opptatt av at Forsvaret nå må tilføres tilstrekkelige midler slik at forsvarsevnen over hele landet opprettholdes.