• Økokrim ved førstestatsadvokat Tarjei Istad (t.h.) og politiadvokat Inge Svae-Grotli skal bruke hele dagen på å underbygge bevisførselen mot de seks
    tiltalte i ulverettssaken.
    FOTO: HALVARD
    BERGET

Elverum: Førstestatsadvokat Tarjei Istad begrunner Økokrims oppfatning blant annet med at en av de tiltalte elverumsingene i en telefonsamtale med sin far ga klart uttrykk for at noen må «gå i bresjen» for at ulvebestanden skal holdes nede. Aktor viser også til en uttalese som falt om at «nå er Kynna-tispa borte». Han trekker også inn ulveforsker Petter Wabakkens påstander i forrige uke om at de fleste ulvedødsfall skyldes illegal jakt.

Aktor tar nå for seg en etter en av de seks tiltalte i ulverettssaken for å underbygge sine alvorlige anklager.

- tilståelsen taler for seg

Statsadvokat Tarjei Istad  tok i formiddag en foreløpig oppsummering der han konkluderte med at kommunikasjonskontroll, teledata, SMS-er og tilståelser fra to av de tiltalte bekrefter ulovlig ulvejakt. Det hører med at begge de som erkjente ulovlig ulvejakt under avhør, har trukket tilståelsene sine.

Aktor mener at den 48 årige hovedtiltaltes tilståelse under avhør taler for seg, og at det ikke var
noe resultat av uutholdelig varetekt.

- Jeg skjønner at det er en belastning å sitte i varetekt, men å ta på seg så mye for å slippe ut, har jeg ikke tro på. Tiltalte forsto at bevisene var for sterke, sa Istad, og mente at det var detaljer i tiltaltes tilståelse som bekrefter ulovlig ulvejakt. Tiltalte forklarte i avhør at det var en dag det
ble jaktet (15. februar), og at han selv ikke løsnet skudd.

Aktor har også drøftet påstander om at det ikke er mulig å drive ulvejakt med så få jegere som det angivelig var under jaktforsøket i Bjørnåsen.

- Det kan jaktes effektivt med færre jegere når det brukes bil til forflytting og postering. Ulven reagerer på menneskelukt, mindre på lukt fra bensin- og dieselbiler. Det er ikke lov å jakte fra bil, men når det først drives ulovlig jakt, vil det ikke stå på det, menter aktor Tarjei Istad. 

avlyttingen sentral

Økokrim varsler med det at kommunikasjonskontrollen som ble iverksatt høsten 2013 er det mest sentrale i bevisførselen mot de seks tilltalte i ulverettssaken. Når tiltalte og vitner i retten sier at de «ikke husker», mener Økokrin at telefonsamtalene beviser hva som egentlig skjedde. Ulverettssaken er nå inne i sin tredje uke. Igjen er Tinghuset helt fullt av tilhørere.

Førstestatsadvokaten mener påtalemyndigheten, det vil si Økokrim, vil bevise at det er overveiende sannsynlig at det ble organisert ulvejakt i Bjørnåsen lørdag 15. februar i fjor. Økokrim mener avlyttete telefoner beviser at saken startet fredag 14. februrar da den hovedtiltalte ringte den tiltalte engerdølen, som igjen kontaktet en hundeeier i Trysil i forsøk med å få med ham med på jakt dagen etter. Aktor viser til at det var flere samtaler mellom de tiltalte samme kveld, og mener kommunikasjonen de tiltalte imellom handlet om å forberede ulovlig ulvejakt dagen etter.

Aktor avviser de tiltaltes forklaringer om sjargong og skryt. Flere av de tiltalte, også vitner, har sagt at det er vanlig å snakke i store bokstaver, og at mye av det som ble sagt i de avlyttete telefonsamtalene var jug og oppspinn. Aktor sa at dette med sjargong og gjøn er noe som er blitt forfektet under hovedforhandlingene, og var i mindre grad argument under etterforskningen.