Elverum: Sammen med resten av fylkesstyret leder Aaland drøyt 4200 sykepleiere i en fylkesorganisasjon i stadig vekst.

For øvrig består det nyvalgte styret av nestleder Oddmund Myhr, Eli B. Stai, Øyvind Tomter, Liv Haugli, Ida Høiby og Randi Ane Storhaug.

I sin hilsningstale til fylkesmøtet snakket fylkesleder Aaland om oppgavene som venter organisasjonen ide nærmeste årene og la særlig vekt på utfordringer relatert til kommunereformen og det kraftig økende behovet for sykepleiere i kommunene.  Dette forutsetter økt innsats innen utdanning og rekruttering i tiden som kommer.