Elverum: Aakre, som er forsker på trafikksikkerhet, er engasjert som sakkyndig av tiltaltes forsvarer Helge Næss Rustad. Han har kommet til at hastigheten i kollisjonsøyeblikket med elgen var lavere enn det Statens vegvesen og ingeniørfirmaet Rekon har kommet til, som er henholdsvis163 km/t og 144 km/t. Rekon har sin ekspertise på rekonstruksjon av trafikkulykker.

Forbikjøringen

Farten fra Rema 1000 i Sandbakken og på rettstrekningen på Løvbergsmoen står sentralt. Vitnet Tor Jomar Nordhagen og hans kone ble forbikjørt av ulykkesbilen ved midtrabatten. Politiet har utfra vitnets forklaring om sin egen hastighet kommet til at gjennomsnittsfarten på rettstrekningen kan ha vært så høy som 195 km/t.

- Det er fysisk umulig med de ytelser denne bilen har, sier Arvid Aakre, som viste til bilens spesifikasjoner og ytelser. Bilen, en Audi A3, hadde 125 hk. Aakre mener at gjennomsnittshastigheten på Løvbergsmoen umulig kan ha vært høyere enn 156 km/t.

Kollisjonsøyeblikket

Når det gjelder hastigheten i kollisjonsøyeblikket med elgen, spriker det veldig i de tre sakkyndigrapportene. Arvid Aakre har i sin forklaring gitt en grundig gjennomgang av hvordan han har beregnet hastighet utfra bevegelsesenergier. Han har delt hendelsesforløpet i åtte faser, og viser
til tre kollisjoner; først med elgen, deretter mot en stein og til slutt mot et tre. En ferd på 132 meter.

Aakre har regnet seg til at farten i treffet med elgen var minimum 100 km/t, maksimalt 135 km/t.

- Med litt skjønn har jeg kommet til at hastigheten i treffpunktet med elgen var mellom 110 km/t og 125 km/t, sa Aakre.