Elverum: Det var spesielt en betydelig økning i skolebesøk. Det har sammenheng med utstillingen «En verden på spill». Av årsberetningen for 2014 går det fram at museet i fjor hadde et samlet skolebesøk av 4.293 elever. Museets samlede besøk var 30.087 personer, en økning med drøye 2.800 personer. I tillegg kommer besøk ved arrangement i tilknytning til museets formidling av Vidar Sandbecks kunstneriske virksomhet – fra i alt 688 personer.

Registreringsarbeid

Glomdalsmuseet har innkalt representantskapet til årsmøte 25. juni. Årsmeldingen opplyser at antall nyregistrerte gjenstander i 2014 var 461.277 videoopptak fra 1982-84, og at det ble registrert 3.675 fotografier. Det ble skannet, registrert og digitalisert 200 malerier fra Elverum kommunes kunstsamling.

Hedmark musikkarkiv har arbeidet med digitalisering og registrering av musikk og noter. Eldre opptak er blitt registrert og gjort tilgjengelig. Ved inngangen til 2015 inneholdt databasen rundt 2.500 musikkregistreringer.

Største utfordring

Restaurering og vedlikehold av den antikvariske bygningssamlingen er Glomdalsmuseets største utfordring. I fjor ble restaureringen av Koppangsloftet og Lømostua ferdig. Det ble igangsatt fullrestaurering av Schrøder-brakka. Restaureringen av Elverums siste gjenværende krigsprovisorium skal sluttføres denne måneden.

For å skape mer lys og luft rundt de antikvariske bygningene blir det hvert år tatt ut tømmer i museumsparken, siste år rundt 20 kubikkmeter sagtømmer som benyttes til materialer i vedlikeholdsarbeidet.

92 bygninger

Glomdalsmuseet har fem driftsbygninger og 92 antikvariske hus. Museumsområdet er på 174 mål. De tradisjonelle arbeidsoppgavene har vært bygge- og boskikk i Østerdalen og Solør, folkekunst og stilhistorie, landbrukshistorie, håndverk og ervervsliv, medisinsk historie og forsvarshistorie.

Det meste av kunnskapsproduksjonen i 2014 var knyttet til arbeidet med taternes/romanifolkets kultur og historie. Et viktig prosjekt har vært «Medaljens bakside», som er et formidlingsprogram, arkivundersøkelse og en vandreutstilling.