Elverum: I forbindelse med handlings- og økonomiplanen 2016–2019 har de ulike sektorene redegjort for forventet aktivitet. For kulturetaten og kinovirksomheten forventes samme kinobesøk i 2016 som i år. Det vil si 10.000 barn og 38.000 besøkende fra 11 år og oppover.

Heller ikke for kulturarrangement ser etaten for seg noen endringer. Det er stipulert med et voksenbesøk på 7.000, det samme som i 2015. Resultatet for 2014 ble 6.705. På kulturarrangement for barn ventes 4.000 besøkende. I 2014 var det 4.095.

Biblioteket

Av en eller annen grunn er ambisjonene for biblioteket lagt lavere neste år. For 2015 er det stipulert med et besøk på 83.000 med et utlån på 3,5 per innbygger. For 2017 er besøket redusert til 76.000 og et utlån på 3,0. I 2014 hadde biblioteket 69.000 besøkende og antall utlån per innbygger var 2,8.

Barn og unge

Av forebyggings- og fritidstiltak for barn og unge det planlagt 250 åpne kvelder i sentrum og på bygdene. Til sammenligning var det i 2014 254 slike kvelder. Ferieklubben planlegges med deltakelse av 350, 200 færre enn det faktiske antallet i 2014. I 2014 var det også sommeråpent 15 dager på Ungdommens us, neste år blir det ikke sommeråpent i det hele tatt. Åpne dager etter skoletid er derimot planlagt til 111. Antall samtaler med utekontakten er stipulert til 1.000, mens det i 2014 var hele 1.370.

Utviklingsarbeid

Av planlagt utviklingsarbeid for 2016 er Gnisten, et flerfaglig knutepunkt og lavterskeltilbud for ungdom. Ungdommens Hus er en viktig institusjon, som en åpen og inkluderende møteplass for alle barn og unge i alderen 10–20 år. Ungdommens Hus skal etter planene videreutvikles i deltakelse og inkludering, spesielt for å forebygge segregering, radikalisering og voldelig ekstremisme blant utsatte barne- og ungdomsgrupper.

MOT-arbeidet skal også etableres og utvikles i enhet forebygging, fritid barn og unge med planlagt implementering av programmet og MOT-spot kafé i Ungdommens Hus. Det skal etablere musikkstudio i Ungdommens Hus. Arbeidet rundt prosjektet FIA (Flyktninger i arbeid) skal videreføres.