Elverum: I tradisjonell likestillingsdebatt i arbeidslivet handler det mest om å få en like stor andel kvinner som andelen mannlige ansatte. Med åtte kvinner per 10 ansatte er situasjonen i Elverum kommune stikk motsatt. På den annen side kommer kjønnsrollemønsteret tydelig fram blant de ulike sektorene.

Teknikk miljø

Det er mye interessant lesing i årsrapporten fra Elverum kommune som ble lagt fram tidligere i sommer. Særlig er kapitlet om likestilling og mangfold i arbeidslivet forstemmende. Blant kommunens ni sektorer er det bare én der flertallet ansatte er menn. Ikke overraskende er det sektoren for miljø og teknikk, der den kjønnsmessige fordelingen er 74 prosent menn og 26 prosent kvinner.

De kvinnedominerte

I den andre enden finner vi sektoren for pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) og barnehagene. I de kommunale barnehagene er det hele 97 prosent kvinnelige ansatte. Det betyr at det bare er tre menn per 100 kvinner. Samlet hadde sektoren i fjor rundt 140 årsverk. Nesten like kvinnedominert er PRO-sektoren med hele 91 prosent kvinner og skarve ni prosent menn. Det betyr at ni av 10 PRO-ansatte er kvinner.

Det er også i PRO-sektoren Elverum kommune har flest ansatte med 440 årsverk. Det er for eksempel over 100 flere ansatte enn det er i skolesektoren, som for øvrig har 75 prosent kvinner og 25 prosent menn. Den høye kvinneandelen i de fleste sektorer gjør at Elverum kommune er den største kvinnearbeidsplassen i Elverum.

Også sektoren for familie og helse er sterkt kvinnedominert der mer enn åtte av 10 ansatte er kvinner.

Nærmest likestilling

Det er kultur og flyktningtjenesten som er nærmest likestilling i Elverum kommune med 52 prosent kvinner og 48 prosent menn. Nav er en relativt liten sektor med 18 ansatte, og kvinneandelen er så høy som 79 prosent.

Også rådmannsstaben har vært kvinnedominert de siste årene. Nå har rådmann Irene Evenstad Midtlund gått av for alderspensjon og erstattes av en mann – Kristian Trengereid. Så ved neste opptelling er kvinneandelen neppe så høy som 64 prosent.