Elverum: Det er trolig bare et spørsmål om tid før Elverum kommune får et ukjent antall flyktninger som trenger en midlertidig plass å bo. Fylkesmannen i Hedmark har bedt alle kommuner i fylket om å sende inn en oversikt over aktuelle lokaler innen i morgen klokken 12.00.

Åtte positive

– Det er kort tidsfrist, men det ble tidlig klart at vi ikke har ledig kapasitet i de kommunale eiendommene. Idrettshaller og andre bygg bruker vi selv og de er opptatt det meste av dagen og kvelden. Derfor tok vi en runde blant samfunns- og grendehusene i Elverum for å se om noen kunne være egnet, sier Karlsen. I hele går satt han i telefonen for å få en oversikt. Tilsammen 11 samfunnshus er nå spurt om de kan egne seg til å ta i mot flyktinger midlertidig.

– Åtte har gitt et positivt svar, sier Karlsen.

Krav

Derimot stilles det noe minimumskrav som må oppfylles for at det skal kunne bo folk der i kortere eller lengre perioder.

– Det handler først og fremst og tilgangen til toaletter og dusj og at bygget er brannsikret så de kan overnatte der. I løpet av gårdagen fikk vi en viss oversikt over hvilke lokaler som kunne egne seg, så blir det opp til UDI og bestemme om standarden er høy nok, sier Karlsen.

De grendehusene som er spurt er: Bergheim, Heradstun, Vestsidevegen, Sørskogbygda, Nordvang, Skogheim, Skogvang, Glommen, Melåsberget, Bjølset og Langenga.