Elverum: I sin prosedyre mener aktor at en av de to yngste tiltalte  i ulvesaken, en 36-åring fra Elverum, må ses på med litt mildere øyne. Påtalemyndigheten mener likevel han har gjort seg skyldig i medvirkningsansvar, og at han deltok i planleggingen av det ulovlige jaktforsøket i Bjørnåsen.36-åringen opplyste under sin forklaring i Sør-Østerdal tingrett at han bare hadde vært i området en kortere periode, uten å ha med seg våpen. Han hadde vært på fest kvelden i forvegen, og satt derfor på med en kamerat, en annen av de tiltalte, som skulle til området for prøve hunden sin på harespor. Tiltalte forklarte at han observerte noe som kunne tyde på ulvespor, uten at han informerte noen om det. Da han hadde en syk hund hjemme, var det om å gjort å komme tidligst mulig hjem, og 36-åringen var ikke i området da de angivelige skuddene falt.

- Var involvert

Aktor Tarjei Istad er en av en litt annen oppfatning. Han mener å kunne dokumentere at tiltalte tok en uvanlig tungvint veg ut av området, i stedet for ta raskeste veg hjem. Aktor mener det hadde å gjøre med at tiltalte gikk etter spor. Istad mener tiltalte gikk i hele tre timer, og syntes det rimer dårlig med at det hastet med å komme hjem. Istad mener også at tiltalte var involvert i planleggingen dagen i forvegen.

skyldig

Aktor viser til rettspraksis når han mener at tiltalte er skyldig selv om han ikke var til stede da det skal ha blitt skutt flere skudd mot tre ulver.  Han mener det stiller seg annerledes når det er snakk om et samvirke, og at elverumsingen derfor ikke kan fritas for medvirkningsansvar. Han viste til eksempel fra innbrudd der en tiltalt ble dømt selv om han ikke var til stede da innbruddet ble begått, fordi vedkommende hadde vært med på en felles avtale om å begå innbruddet.

 Les også
NYHETER Det er bedrevet ulovlig ulvejakt i elverumområdet i mange år, påstår aktor Tarjei Istad i sin prosedyre.