KOMMENTAR: Sør-Østerdal tingrett har gjort unna seks rettsdager pluss en befaring i den mest omfattende ulvedrapssaken som noen gang er ført i Norge. Rettsforhandlingene finner sted midt i ulveland. Det er dette distriktet som har ulvesona, der det verken gis fellingstillatelse ved skade eller åpnes for lisensjakt. Langt mindre ulovlig jakt.

På tiltalebenkene og tilhørerplassene sitter folk som helt klart har et forhold til ulv. Det samme med det tallrike aktoratet som er eslet til å ivareta ulvens rettsvern. Vi sitter med en følelse av at det er et gilde der det meste handler om den store stygge ulven. Det et mangesidig ulvebilde. For dem som ble telefonavlyttet og tauet inn under politiets storaksjon for snart ett år siden, vil nok politivesen og Økokrim framstå som den største av alle stygge ulver. Om det er slik at en gjeng ihuga jegere i Elverum og Engerdal har tatt loven i egen hånd og bedrevet ulovlig og sågar organisert jakt, vet vi nå at det er noe Økokrim ser med særs stygge ulveøyne på. Deres ulvejakt har i alle fall ikke manglet på innsats. Så tror vi at mange av dem som følger saken virkelig ser ulv som noe styggedom, enten det er jegere, hundefolk, gårdbrukere eller hvermannsen. Ikke noe annet dyr engasjerer så sterkt som ulv. Det kommer til fullt utbrudd i ulverettssaken.

Vil vise sin støtte

Mistro, skepsis, mistillit og forakt flommer fritt i kjølvannet av saken, som tok en dramatisk vending da politiet høsten 2013 satte i gang en omfattende telefonavlytting av en rekke mistenkte folk i flere kommuner i Sør-Østerdal. Det kom som et sjokk da politiet på Økokrims ordre gikk til aksjon med intet mindre enn 70 polititjenestemenn og – kvinner 8. april i fjor og siktet 12 menn for delaktighet i ulovlig ulvejakt. Folk flest fattet ikke at politiet kunne bruke så mye ressurser på en så vag og diffus sak. Det var da tross alt ”bare” ulv. Historien kjenner vi; siktelsen mot seks av de 12 ble frafalt. På tiltalebenken i Tinghuset sitter fem menn fra Elverum og en fra Engerdal. Om de blir funnet skyldig i de alvorligste anklagene, risikerer de år i fengsel.

”Jeg møter opp hver dag for å vise disse gutta min støtte”. Uttalelsen kom fra en tilhører i en rettspause her ene dagen. Han har så langt holdt ord og stiller hver eneste dag. Det gjør også mange andre. Uten at noen skal beskyldes for å støtte ulovlig jakt, er det åpenbart at de tiltalte har manges sympati. Når en slik sak ender i rettsapparatet blir det fort et spørsmål om for eller mot ulv. Det er et bomskudd, selv i ulveland. Det er ikke det saken handler om. Den handler om noen av de seks tiltalte har forbrutt seg mot straffelovens paragraf 152 – alvorlig miljøkriminalitet. Og det handler om at politiet klarer å bevise at de har samarbeidet tettere enn hva bra er. Helt konkret, om det ble bedrevet organisert jakt i Bjørnåsen nord i Elverum lørdag 15. februar 2014, da det angivelig ble avfyrt flere skudd mot tre ulver, uten treff. Om jakta var planlagt og organisert, rammes jaktmoroa av den såkalte mafiaparagrafen med 11 års strafferamme. Intet mindre. De tiltalte gjør alt de kan for å motbevise organisert jakt. De ringer og holder kontakt for å varsle hverandre om spor, slik at ikke jakthundene deres blir drept av ulv, er det gjennomgående.

Gudene vet hva ulvesaken koster samfunnet. Det er altfor tidlig å gjøre opp regnestykket, ganske enkelt fordi det ikke slutter med dette. Saken vil med stor sannsynlighet rulle videre i rettsapparatet. Selv etter at dommeren, sorenskriver Nils Dalseide, han riksmeklingsmannen, du vet, avsier dom om et par ukers tid.

Bygdetullingenes arena

Det vi derimot vet, er at det i sporene av ulvesaken ligger en død og gjennomobdusert reveskrott. Skutt ved en ”feiltakelse” under gluggjakt på rev på åte i Åmot i lys av fullmåne 14. mars i fjor. En ung hannulv, mellom seks og 11 måneder gammel, definert som valp, med hvite tenner, 38,5 kilo tung og 100 centimeter mellom nakke og halerot. Skutt tre ganger.

Ulv og hund går så definitivt ikke hand i hand. I ulvesaken ser ikke Aps gamle slagord om by og land hand i hand, heller å gjelde. Ulvesaken er bygdetullingenes arena. Harselert med under forrige ukes ”Nytt på nytt”. Byfolk får bekreftet sin oppfatning av folk på bygda. Riksmediene synes saken er så pikant at de finner bryet verdt å ta en elverumstur. Dem er jo så rare oppi der.

Mistillit er et for svakt uttrykk. Jegerstanden, i alle fall den delen av den som står tiltalt i ulverettssaken, gir Økokrim særdeles lav score. ”De har overhodet ikke peiling på jakt”, ble det sagt fra en av de tiltalte. Både tiltalte og tidligere i siktete har forklart at de under avhør måtte gi Økokrim jaktkunnskap inn med teskje. Økokrim ved politiadvokat Inge Svare-Grotli ble regelrett ledd av i rettslokalet forrige dagen da han kjørte framsyning av Halvor Sveens velkjente hund/ulv-video, i forsøk på underbygge anklagene om at det ble forsøkt koblet inn en hund eller flere under den påståtte ulvejakta i Bjørnåsen. Videosnutten har gått som en farsott på nett. Rendølen monterte videokamera på jakthunden sin, og slapp den. Det ble nærkontakt med ulv. Økokrim mener videoen viser at det faktisk er hunden som tidvis jager ulven, og ikke omvendt, slik vi er lært til å tro. Da lo selv sindige østerdøler. Maken til unison hoderisting tror jeg knapt jeg har opplevd.