Elverum: Anna Linnea Ottosen fra Elverum er ny rektor ved Høgskolen i Hedmark i en åremålsstilling fram til 31. juli 2019. 

Styrets beslutning er i tråd med innstillingsutvalgets innstilling, som vurderte Ottosen som en meget godt kvalifisert kandidat til rektorstillingen.

- Anna Ottosen har fremstått som en sterk og god kandidat til stillingen gjennom hele intervju-prosessen, sier Innstillingsutvalgets leder, Maren Kyllingstad.

-Høgskolestyret er godt fornøyd med innstillingsutvalgets arbeid. Også styret er enstemmig i sin beslutning og vi er sikre på at Høgskolen i Hedmark vil få en godt kvalifisert og dyktig rektor ved å ansette Anna Ottosen i stillingen, sier styreleder og rektor Lise Iversen Kulbrandstad.

Anna L. Ottosen (60) innehar i dag stillingen som prorektor og fungerende studie- og forskningsdirektør ved Høgskolen i Hedmark. Hun har vært ansatt ved Høgskolen i Hedmark siden 1989, som høgskolelektor og senere førsteamanuensis knyttet til pedagogikk og lærerutdanning, før hun i 2007 ble prorektor. I perioden 2007 til 2012 var hun samtidig tilknyttet Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap på Hamar med undervisning og veiledning på Master i tilpasset opplæring.