Elverum: Dette tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet er på 3,1 prosent.

Derimot har ledigheten i Elverum gått opp det siste året. Det er nå 273 helt ledige i Elverum. Dette er en økning på 11 fra samme tid i fjor.

- Den sesongjusterte ledigheten i Hedmark har vært synkende helt siden i fjor høst samtidig som ledigheten i landet som helhet har økt i samme periode, sier fylkesdirektør i NAV, Bjørn Lien.

Hedmark er dermed det fylket her i landet som har hatt den største nedgangen i arbeidsledigheten, med 13 prosent.

-  Vi forventer større aktivitet fra den enkelte, blant annet at man bruker tiden effektivt til å søke jobber. Å være arbeidsledig er en heldagsjobb, sier Lien. Han forklarer at arbeidsledige nå må føre logg over hvilke jobber de søker på, og at de må dele denne loggen med NAV.

I Hedmark var det i august måned en tilgang på 333 ledige stillinger. Dette er en nedgang på 5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Som vanlig var det flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg med 86 stillinger.