ELVERUM: Avgjørelsen faller i slutten av april om Tretorgets klyngeprosjekt blir tatt opp.

– Nå må vi mobilisere, for Arena Tre gikk videre og fikk godkjent forprosjektet i søknaden om å bli tatt opp i Arena-programmet, forteller Tredriver Wenche Sætre i Tretorget AS.

Arena-programmet stimulerer til økt innovasjon og samarbeid mellom bedrifter, forsknings- og utdanningsmiljøer og offentlige aktører. Målet er vekst og utvikling gjennom samarbeid, noe mange sentrale aktører har sagt må til for å ta den kompetansen og de bedriftene som finnes i Elverum og Innlandet videre i en satsing på en grønn utvikling.

Arena-programmet tilbyr finanisiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer.

Formålet er å stimulere til økt innovasjon og styrket konkurranseevene basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU- og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører.

Programmet har i dag 25 klyngeprosjekter. Vanlig prosjektperiode i programmet er 3 år. Denne perioden kan i spesielle tilfelle forlenges til 5 år.

– Jeg tror det er mellom et og fire prosjekter som blir tatt opp årlig, sier Høie. Klyngprosjektets mål er å bringe trebyggeri inn i byene, inn i det urbane rommet. Slik at entreprenører og arkitekter like gjerne velger tre som byggemateriale som andre byggematerialer.

Gjennom innovasjon, økt produktivitet og industrialisering er ønsket å få opp og fram klimasmarte treløsninger for urbane bygg, slik at bedriftene i klyngen kan oppnå vekst i forretningsvolumet.

– For å få til det må vi konkretisere mulighetene og få folk fra forskjliige bransjer til å samarbeide. Vi må utfordre entreprenørene og arktitektene, sier Høie. Som Tredriver hadde hun ønsket seg et signalbygg i tre i Elverum, men hun er fornøyd med at det begynner å vokse opp bygg i massivtre rundt om.

– Nå ser vi at de bygger et høyhus i Bergen, og at de skal bygge over tjue etasjer i massiv tre i London, det er er veldig flott, sier hun. Avgjørelsen om de blir tatt opp i Arena-programmet faller i slutten av april.

Arena-prosjektene i 2013:n 1574 bedriftern 170 FoU- og kunnskapsbedriftern 96 øvrige utviklingspartnere

Arena-prosjektene utløste eller forsterket:n 292 innovasjonsprosjektern 133 prosjekter med internasjonal forretningsutvikling som formåln 179 prosjekter med utdanning/kompetanseutvikling som formål