• konsentrert: Kime André Myrhaug og Joachim Holm har Danielsbakken og Løken-stranda som klar favoritter.
  • Ferdige: Martin Kristmoen og Jonatan Kåivo ble fort ferdige.

Heradsbygd: 7.-klassingene Eirin Lund Enersen og Sture Sollien har samme veg til skolen. Den én og en halv kilometer lange grusvegen på baksiden av Lillemoen skole er ikke mye trafikkert, men de to må forbi et par uoversiktlige kryss før de kommer fram til skolen.

Trenger svar

– Det har vært flere nestenulykker her, sier Sture. Likevel er det mye med Heradsbygd de synes er bra. Rett bak skolen ligger Danielsbakken. En populær akebakke på vinteren. Rett opp i lia ligger det også en gapahuk barna bruker mye.

Elverum kommune er nå i gang med planprosessen for Heradsbygd og trenger blant annet svar på hvordan barn og unge i bygda bruker sitt nærområde. Hvilke veger bruker de, hvilke områder er de glade i og ikke minst, hvor trives de ikke?

Digitalt verktøy

Gjennom det digitale verktøyet «Barnetråkk» har 5. og 7. klasse ved Lillemoen skole kommet med sine meninger om nærmiljøet sitt. I løpet av en skoletime plottet elevene inn områder på kartet som de vil kommunen skal se nærmere på.

Inne i klasserommet sitter Joachim Holm og Kim André Myrhaug.

– Det er fint å være med på å bestemme, sier de to. Forøvrig mener de to gutten at Danielsbakken og Løken-stranda er områder som må tas vare på.

Hvor skal det bygges?

Planprosessen for Heradsbygd er startet. Det skal legges til rette for økte arealer for skoleformål. Skolens eksisterende utearealer skal vurderes og det skal ses på om det er behov for ytterligere arealer. Det skal også vurderes om det skal legges til rette for ny barnehage ved Lillemoen skole.

I tillegg skal det tas stilling til hvor boligutbyggingen skal foregå. Grønnstruktur, naturmangfold og kulturminner skal også kartlegges.

– Det er veldig viktig at vi får tilbakemeldinger fra de unge. Det er de som kjenner området her best og vi kommer til å vektlegge deres meninger når vi lager planen, sier realplanlegger Erik Johan Hildrum.