Elverum:  - Det er sterkt å beklage at personer som ikke er medlemmer har mottatt valgkort, sier biskop Solveig Fiske i en pressemelding. Hamar Bispedømme får tilbakemeldinger om at personer som er utmeldt eller ikke er døpt har mottatt valgkort.

På landsbasis blir det i perioden 25.juli til 8. august sendt ut 3,1 millioner valgkort til stemmeberettigede ved kirkevalget. Det viser seg at det feilaktig har blitt sendt ut valgkort også til flere som ikke er medlem i Den norske kirke. Kirkerådet jobber nå med å finne årsaken til feilutsendingene.

Mange har spekulert i at dette er medlemsjuks og at kirken profiterer økonomisk på et kunstig høyt medlemstall. Direktør i Kirkerådet, Jens Petter Johnsen sier at Den norske kirke ikke mottar offentlig støtte pr. medlem. Kirken mottar støtte over statens og kommunenes budsjetter ut fra kirkepolitiske føringer i Statsbudsjettet og kommunenes forpliktelser i henhold til Kirkeloven.

- Har du feilaktig mottatt valgkort, så ta kontakt med ditt lokale menighetskontor slik at feilen kan rettes, sier biskop Solveig Fiske.