HAMAR: Politimester Tormod Bakke forteller at de for en tre, fire år siden så at det var stor variasjon i bruken av Konfliktrådet, og at de da satte et fokus på bruken.

– I 2014 ligger vi over det måltallet vi har satt oss for bruk av Konfliktrådet, og vi har en ambisjon om at det skal fortsette, sier politimester Bakke. Det som er bra i følgepolitimesteren er at du får konflikten inn på en annen måte. Tanken er at den som har gjort noe galt skal møte den foruretta. Man skal få det mer under huden, har en læringseffekt og en opprettende effekt. Mange ville fått en påtaleunnlatelse, forteller han .–J eg tror det både er kriminalitetsforebyggende og konfliktforebyggende. kan bidra til at folk reflekterer over ting på en annen måte.

–Vi synes det er positivt at vi også i litt alvorlige saker kan sende over saker til Konfliktrådet. Vi tror at du får mer ut av det enn ord og formaninger. Min klare erfaring er at det bidrar til refleksjon og ansvarliggjøring, sier Bakke.