ELVERUM: De NITO-organiserte ingeniørene har siden prosessen startet blitt redusert fra 23 til 14 ingeniører.

– De ansatte her på Takeda Nycomed ser veldig positivt på det at de har fått Curida opp å gå, selv om ikke alle får jobb med en gang i det nye firmaet, forteller bedriftstillitsvalgt Harald Murud i NITO.

Han forteller at de som ansatte så vel som som ledelsen i det nye selskapet håper at det nye firmaet vil vokse.

– Jeg vil si at det er veldig viktig å bevare dette kompetansemiljøet, og den typen industriarbeidsplasser vi representerer i lokalmiljøet her i Elverum, sier Murud