Elverum: Etter to timer nærmer seg det seg slutten på debatten i kommunestyret. Snart skal det voteres over alle forslagene. Arbeiderpartiet har lagt fram et budsjett sammen med SV. Både Venstre og Senterpartiet og Høyre/Frp har lagt frem egne forslag det skal stemmes over etter hvert.¨

I formannskapet fikk Ap/SVs forslag flertall. Om resultatet blir det samme i kommunestyret betyr det drastiske kutt i rammene til NAV, PRO og administrasjonen. Det betyr også at Kirkeby og Sørskogbygda skoler samt Sætre vil bestå.