Elverum:  Klokka 19.30 startet den politiske debatten om hvorvidt Elverum skal konkurranseutsette to sykehjem i Elverum. På galleriet sitter rundt 70 ansatte som følger avstemmingen.  

Høyres gruppeleder Yngve Sætre åpnet med å si at Høyre sier klart ja til konkurranseutsetting og begrunner det med at konkurranse blant annet gir en mulighet til å spare 12 til 15 millioner kroner årlig. I tillegg minner han om at det er kommunen som skal ha ansvaret for at tjenestene blir bra.

- Det er en myte at de ansatte får dårligere lønns- og pensjonsrettigheter. Dette er blant annet tilbakevist i rådmannens rapport, sier Sætre.

stemmer nei

Aps gruppeleder Ingvar Midthun sier en oppsplitting av fagmiljøene er feil. Han sier pleie og omsorg er et felles-løft. Midthun mener innsparingen på 12 millioner kroner er det samme som å spare 1 million kroner i måneden eller 25.000 kroner per plass.

- Konkurranseutsetting er feil fokus. Vi bør samle kreftene om hvordan vi skal løfte i flokk. Vi kommer til å stemme nei til konkurranseutsetting, sa Midthun.

Inger Johanne Norr i Arbeiderpartiet mener rapporten fra Aganda Kaupang har for mange usikkerhetsmomenter.

- Halvparten av innsparingene tas fra pensjoner. Beløpet er i beste fall et anslag, sier hun.

- Det kan hende pensjonen hos de private er bra hvis du har stått i jobb i 40 år og orker å jobbe fram til du er 67 år. Slik er dessverre ikke i Elverum, sier Norr. Hun angriper også Høyres argumenter om kvalitet i tjenesten.

- Dette er en underkjennelse av de ansatte i kommunen, sier Norr.

Kersti Grindalen (Frp) har vært en ivrig forkjemper for å konkurranseutsette innenfor pleie og omsorg. Hun tror mener dette er et godt virkemiddel for kommunen.

- Hvordan kan vi si nei til dette, når vi kan spare mellom 12 og 15 millioner kroner?, spør Grindalen.

Arnfinn Uthus sier pleie og omsorg er et offentlig ansvar og at Senterpartiet vil stemme nei til en konkurranseutsetting.

Venstres Kaare Aaneby har vært tvilende lenge. Men nå sier han at Venstre vil si nei til konkurranseutsetting.

- Vi er tvilende til innsparingsregnestykket. Vi får ikke svar på hvorfor innsparingen som nevnes er som den er. Vi bør heller se på andre muligheter til å spare penger, sier Aaneby.

iElverum følger saken